نخبگان
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت یک منطقه ،نخبگان آن وعملکردشان است .نخبگان در یک سرزمین می توانند  اثر گذاری تاریخی وماندگاری داشته باشندکه تاسالهادراذهان وخاطرات مردم مرورگردند(نگاه کنیدبه کارنامه مدیریتی دکتردهمرده).

منطقه سیستان که در شرقی ترین نقطه ایران قرار دارد و دارای تاریخ چند هزار ساله بوده واز دیرباز نخبگان متعددی را دیده، امروزاز نوعی سردرگمی در نخبگان خودرنج می برد:

1-بخشی ازنخبگان سیستانی اثر گذاری وکارکردپیشینیان خودرا ندارند.

(روند کاهش حضور نخبگان در بدنه سیاسی و فرهنگی کشور و عدم تاثیر گذاری آنان در مسائل استان مصداق بارز این موضوع است)

2-بخشی دیگرازنخبگان متاسفانه طی دهه های گذشته،به جای آنکه تمام تلاش خود را برای توسعه وآبادانی سیستان صرف کنند،برای مسائل سیاسی کشوردغدغه داشته واظهارنظرواعلام موضع می کنندکه هیچ دردی ازمردم سیستان رادوا نمی کند.

(اگر نخبه سیاسی ،وقتی راکه دراختیارمقاصدسیاسی دولتهای خاص وزودگذرگذاشت،در مسیر خدمت صادقانه و تلاش برای نجات سیستان می گذاشت، آیا اوضاع امروز اینگونه بود؟)

3-  بخشی دیگرازنخبگان،گوشه عزلت برگزیده وخنثی هستند وهیچ اثر گذاری برتوسعه وتکامل وپیشرفت سرزمین سیستان ندارند(که این مورد هیچ گاه شاخصی بر نخبه بودن به حساب نمی آید.)

4- بخشی دیگرازنخبگان سیستانی علیرغم تحصیلات وبدست آوردن مدارج علمی و... بدلیل عدم اعتماد به نفس و محرومیت وبعلت بی صدا بودن همچون گزینه3نمی تواننددرردیف نخبگان جای بگیرند.

5-بخشی دیگرازنخبگان علیرغم حضوردرصحنه بازیگری؛ خود محوربوده واتحاد ویکپارچگی ندارند.نخبگان  در موضوعات مختلف مربوط به سیستان نظر مشترک و حرکت مشترکی ندارند. هیچ گاه در صحبت ها و گرهمایی نخبگان سیستانی حتی ادعای همبستگی نشده است و به تعبیری در ایجاد حرکت های گروهی ومشترک  ناموفق بوده اند و عدم یکپارچگی و جزیره ای عمل کردن موجب شده تا حتی فعالیت های همدیگررابعضاًخواسته یاناخواسته خنثی و ناکام نیزبگذارند

6-بخشی دیگری ازنخبگان،منافع محورو تنگ نظربوده ودرگیر باندطایفه ودوروبرخودهستند.وزمانی که این نخبگان  به فرصتی دست می یابند(مثلاًدرجایگاههای مسئولیتی قرارمی گیرند) به جای تلاش برای رساندن سیستان به شکوه گذشته اش؛ هم وغم خود را به رانت خواری و مهره چینی فامیلی و خانوادگی اختصاص می دهند.

بی شک حال روز امروز سیستان نیز دستاورد بزرگ سیاسی کاری نخبگان! و از بین رفتن نگاه خدمت به مردم است واین عزیزان اگرتلاش خود را در رشد وتوسعه  منطقه صرف می کردند،آیا برای سیستان چنین وضعی اتفاق می افتاد؟


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 24 آذر 1393برچسب:, :: 6:38 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

میدان امام حسین(ع)شهرزابل


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 12:32 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

شاهنامه در واقع از تاریخ ایران جدا شدنی نیست، چرا که در زمره برترین اسناد ایرانیت ماست و شناسنامه ماست که همواره با خود داریم در معیشت و سیاست، در آموزش و تربیت، در جهانبینی و ذهن و مهمتر از همه در زبان...

  ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 12:5 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

محمدآذری نویسنده ومحقق فرهنگ عامه گلستان و صاحب امتیازومدیرمسول روزنامه گلستان نو ومدیربنیادنیمروزکانون فرهیختگان سیستانی؛متولداول بهمن 1349درروستای سارلی سفلی ازتوابع شهرستان گنبدکاووس دریک خانواده متدین وکارگرسیستانی بدنیاآمد... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 11:53 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

محمد اسماعیلی دبیر کانون جوانان شهر خان ببین و منطقه فندرسک:

شاید اولین جوابی که بر لب ها جاری شود مسئله خشک سالی در سیستان باشد و در پی آن کوچ آنان برای زندگی در مناطق سر سبز شمال. اما باید بگویم این جواب دروغ و توهینی بیش نیست... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 11:49 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

شخصی هستم از دیاررستم دستان،مهدتمدن وفرهنگ،از سرزمین فراموش شدگان،از سرزمین بادهای۱۲۰روزه،از دیارتشنگان وگرسنگان،شخصی هستم که هیچوقت هیچ یادی ازمن وسرزمینم نمی شودشخصی هستم که به قول شاعرمشتی کاه ازیادم باقی خواهدماند.مردمان شهرم خسته اند،خسته از بی توجهى مسئولان بلندپایه استانی وکشوری،خسته از ناعدالتی ها و نامروتی ها،دیرصباحی ست جنگ۸ساله به پایان رسیده اماهنوز مردان سرزمینم شهرم به دست اشرارشربت شهادت می نوشند ودار فانی را بدرود می گویند.فرزندان سرزمینم هرروز وداع آخرشان رابا پدرانشان می کنندکه شایدفردا نباشند.
مردمان شهرم کمک میخواهند،کمک های بی دریغ.کمک های خالصانه، کمک هایی که بعدها هیچ منتی برسر آنها گذارده نشود.
مردمان شهرم ذره ذره آب میشوند اما هیچ صدایی از آنهابرنمی آید.همه رابه پای تقدیر گذاشته اند امادیگرتابه کی.من ومردمانم آب میخواهیم، آبادانی می خواهیم،شادی میخواهیم،منطقه آزاد میخواهیم واز همه مهمتر امنیت می خواهیم.
اینهاچیزهایی هستندکه مردمان همه سرزمینها دارند اینهاحق من است حق مردمان من است.همانگونه که در زمان انتخابات رأی من سرنوشت ساز است اکنون نیزسرنوشت من و مردمانم بایدبرای شمامهم باشد.
مردان سرزمینم ترک دیار و وطن کرده اند برای تکه ای نان،برای اینکه شرمنده همسروفرزندانشان نباشند، برای اینکه شاهدگرسنگی عزیزانشان نباشند.
مردمان سرزمینم را دریابید آنهاهیچ گناهی ندارندجز اینکه ازمردمان دیار زابلستان هستند.
بیایید زابل را انبار غله ایران که نه ولی زابل کنیم.

 


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 11:27 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 11:13 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

زِندَه بو آوازهِ سيـــستو، خِه كَــلُ وكَشْتَه ودرو

بُوكِ صـــياد دَرهِ دَقال ، گــُـورومُوگَسـْــــتَرو گُو

حَشـــَـرهِ كَشْتَه گـَــرُو،سَـــرَكُ وپــَــــلِّ لبِ نور

اَمَـــــه سَرگـــــرم بودهِ ، شاد بودهِ ، خِندهَ كُنو

اوژن


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 11:9 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

 آنچه از تاريخ برمي آيد اناردره درپنج هزارسال قبل به دامنه سكاستيانا معروف وزبان مردمشان اوستايي و نژادشان آريايي بوده است.در اواخر قرن9ميلادي يعقوب ليث صفار زماني كه عليه حكومت عباسي ها لشكركشي نمود از همين منطقه به عنوان مركز فرماندهي نيروهاي نظامي خويش استفاده وحملات نیروهایش را بر عليه سربازان عباسي در هرات و قاين رهبري ميكرد.اناردره درواقع همان شهرباستانی اسفزارسیستان کهن است وتافراه65کیلومتروتامرزایران110کیلومترفاصله دارد.این شهرستان باجمعیت24000نفرامروزازسرزمین مادری جدامانده ودرولایت(استان)فراه کشورافغانستان روزگارمی گذراند.

تاریخ:

تاريخ نويسان سيستان استشهاد مي كننددين زردشتي كه قبل از اسلام در سيستان باستان رواج داشته دراين منطقه هم بوده و اين منطقه از قديم الايام با سيستانيان ارتباط تجاری ورفت وآمدوسروكار داشته اند.ديگر اينكه دراطراف/ قلعه كاه/ كه جاي پاي رستم و آب خور اسب رستم مشهوربوده ودرحوالي اناردره /گوركك/ يعني قبر كك كه همانا كك كوهزاد رقيب افسانه اي وي رستم كه در نبرد با رستم جان خود را از دست دادوامثال اينها که موجود است حاكي از آن است كه اين سرزمين جزو اقليم سيستان باستان بوده ودر جنوب اقليم خراسان وشمال سيستان موقعيت مرزی بین دوسرزمین کهن سیستان وخراسان داشته است.

وضعیت امروزی:

در اوایل بهارهمزمان با رسيدن ميوه توت (اين ميوه در اناردره به انواع مختلف وفراوانش يافت مي شود) مردم به شيوه خاص و دسته جمعي وبعد از ظهرها باشركت هزاران تن اعم از مرد و زن واطفال از عموم طبقات درکناررود خانه اي كه ازوسط باغهاعبورمی کندتوت خوری می نمایند.اغلب مردم اناردره تمکن مالی دارند.منظره زيباي جغرافياي اناردره وكوهستاني اين منطقه دربین ولایات اطراف منحصربه فرداست.

مردم گوسفندانی نیزنگهداري مي نمايند كه تا اول فصل زمستان آن را حلال نموده و اغلب درمهماني هاي دوستانه وخانوادگي به مصرف مي رسانند و از كله پاچه و گوشتش غذايی لذیذ بنام [ كله سيراو] تهيه می نمایند.فراوانی انارورب انارنیزازنام شهرستان هویداست.


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 10:22 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

گله چه يا (گله چاه ) روستایي است در شهرستان هيرمند كه در كيلومتر 30 جاده مواصلاتي زابل به اين شهرستان با دو كيلومتر فاصله در شمال جاده واقع گرديده است .

اما چرا گله چاه ؟؟؟؟
گله در لغت به معني زياد وگله چاه هم به محل چاههاي زياد گفته ميشود
و به اختمال يقين  فلسفه نام گذاري اين روستا هم به جهت قرار گرفتن بر روي گسل زير زميني آب شيرين است كه با حفر چاههاي زياد از دل زمين ميجوشد و مورد بهره برداري قرار ميگيرد .

اگر به منطقه ميانكنگي وشهرستان هيرمند تا كنون سفر كرده باشيد . در حد فاصل اعلام شده به  طرف جنوب منطقه اي  سرسبز است  كه در طول خشكسالي چندين ساله كشت وزراعت بصورت عادي ومعمولي رواج  داشته است  ودر روستايي صوفي سيدي و سه  راهي ملكي به اوج  سرسبزي وطراوت  مي رسد
آنچه شواهد و گفته هاي  حكايت دارد اينكه : از درياچه هيرمند در شمال وكنار روستاي تخت عدالت ( اربابي ) اين سفره آب زير زميني آغاز وبطور مستقيم به قسمت جنوب ادامه يافته و روستاهاي برج ميرگل ، گله چاه ، عيدوسهراب ، سيدك ، حسينعلي خو، صوفي سيدي ، صفرزايي ، شركت چاه ، منديلان ، ميرجعفرخان ، نياتك وحوزه شهرستان زهك ودر نهايت چاه نيمه ها را كه در يك خط مسقيم قرار دارد را پوشش ميداده است .
نكته قابل توجه اينكه تنها در همين مسير گسل آب شيرين وجود دارد كه كشاورزان با حفر چاه در طول اين سالها به كشاورزي ودامداري پرداخته اند. حال اينكه روستايي پودينه كه در مجاورت روستاي عيدوسهراب قرار دارد از وجود اين آب شيرينبي بهره اند   .

در گذشته بسيار دور در اين مسير چاههاي فراواني حفر گرديده ومردمان ساكن در اين منطقه از آب اين چاهها جهت مصارف كشاورزي ودامداري استفاده ميكردند و شايد بتوان گفت نام روستاي گله چاه هم به جهت قرار گرفتن در اين مسير بوده است .


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 10:13 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

  با گذشت چندین سال از خشکسالی (بالغ بر 16 سال) به وضوح می توان بیان نمود و دید که کشاورزی که مهمترین فاکتور تولید مولد در منطقه بوده دیگری خبری از آن نیست... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 9:55 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

مؤسس این تیره از نورزائی های ایران، دوست محمد فرزند حسینا فرزند نورمحمد فرزند لشکرخان می باشد. مأمور سجل و احوال در عهد رضا شاه پهلوی برای افراد ایرانی شناسنامه صادر می کرد، دوست محمد را که جلوتر از بقیه حاضرین برای گرفتن شناسنامه آمده بود، خردمند خواند و برای او فامیل خردمند را انتخاب نمود. دوست محمد، دارای دو پسر به نام های غلامرضا و علی است که هر دوی آنها در خان ببین گرگان زندگی می کنند. وی دارای شش فرزند دختر است.دوست محمد همسرش را از طایفه جهانتیغ ملک حیدری انتخاب کرد.


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 9:52 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

"سیستان از آبادانی چنان است که گویی بر کاغذی نقاشی کرده اند."

مقدسی وقتی می خواهد شایستگی های کازرون را بیان کند آن را سیستان ناشناخته می نامد.


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 9:46 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

متولد22دی 1336روستای اسماعیل قنبروبزرگ شده روستای کرمی بخش شیب آب زابل

سفیرونماینده تام الاختیارسابق ایران درافغانستان

موسس جهادسازندگی زابل وعضو5نفره شورای جهادسازندگی کشور

فرماندارشهرهای زابل-سراوان-چابهار

معاون سیاسی امنیتی استانهای همدان-مرکزی

معاون سابق سازمان بازرسی کل شکور

مسئول پشتیبانی جنگ ازلشکر41ثارا...سپاه ولشکر88زرهی ارتش

رئیس سابق بنیادشهیداستان

رئیس سابق سازمان مبارزه باموادمخدرکشور

رئیس سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران

مدیرکل سابق اداره کل تربیت بدنی سیستان وبلوچستان

نماینده ویژه رئیس جمهورورئیس ستادمبارزه باقاچاق کالاوارز ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 9:24 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

یاد آن روزی که دریا زنده بود شورگزها را گلی از خنده بود

رستم از سهراب کشتن ننگ داشت پیش دلهامان حنامان رنگ داشت

شب به نیزار دعا سر می زدیم صبحدم در عشق پر پر می زدیم

بر ضریح لحظه ها گل می شدیم باغبان زخم زابل می شدیم

محمدرضاخندان


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 9:18 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

غروبها دلگیرند ، مردم شهر من اکثرا غمگینند ، شهر من رویا نیست ، آسمان شهرم هیچ وقت آبی نیست ، شهر من تب دارد در دلش غم دارد شهر من می دانم خیلی هم کم دارد.

هر کسی غم دارد هر کسی تب دارد میرود میگوید غم خود را به کسی تا برایش مرهمی بردارد .

شهر من تنها شد ، مردمان شهرم در تلاطم هستند ، بعضی وقتا ، نه اکثرا با هم در تزاحم هستند . مردمان این شهر همه خود را دیدند . انتظارم این بود که بزرگان با هم همدلی می داشتند، شهر خود را مثل یک سرزمین میخواستند ، این زمین باید تا که آباد شود . این زمین شهر من است که در آن هیچ به بار آمده است . فکر من بودن این هیچ همه در شهر است که چرا با همه هیچ همه باز شهر من بی آب است شهر من پر خاک است.
در ظاهر همه با هم هستند ولی هیچ کس حتی با خود نیست پس چگونه هستند دور یک میز قشنگ ، همه جا حرف قشنگ ، همه از همدیگر تقدیر و تشکر کردند که عجب حرفهایی که عجب تقوایی. ولی باز شهر من تب دارد شهر من بیمار است و تمام حرفها هیچ یک مرهمی بر شهرم یا که دردی از شهرم کم نکرد و باز شهرم بیمار است.
فکر من باز این است، شهر من بر میگردد به همان روزهایی که همش نعمت بود. فقطم با یک کار،
همه با هم باشیم،
من خودم باید شهر خود را خانه ام فرض کنم، احترامش را من خودم حفظ کنم.
ولی فکر من باز با من نیست فکر من یک حرف است عملی در کار نیست،
پس باز غروبهای شهرم بسیار دلگیرند باز شهر من تب خواهد کرد.

دکتر مهدی دهمرده _ دانشگاه زابل


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, :: 7:53 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

دنیا ایران راتحریم کرده وایران سیستان را!


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, :: 3:16 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

برخوردار:روستاهای جهان بخش-محمدآباد-ده آس

بختیاری: زهک

بزی:روستاهای بزی-جمال-اله ری-زینل قاسم-برج میرگل-غلام دادی-قرقری-ابراهیم محمدی-میرزاخان-ملاحسین-پده ای-شهرکی-شاهسوار

بارانی:روستاهای خدنگ-طلفک- اطراف شندك -كیان آباد-لنگر –اكبرآباد-چشمكه در بخش پشت آب - خاتم بارانی-قجر-جهان آباد- نهر گزمه- امامیه

بهادری:روستای کنگ

بولاغ: روستاهای دولت آباد-سدکی-پیرسبز-چلنگ-ده محمدصفر- ده کدخداعوض- ده اکبرعباس

پتی پشم:روستاهای کلبعلی-کود-شریف آباد

پلپلی:روستاهای چارغمی- ده حسین آبادپلپلی-پشت دشت-صفر-سعدالله

پودینه:روستاهای ادیمی-چنگ مرغو-ده پودینه-منصوری-نصیرآبادخوجه-عباس رامرودی-دولت آباد-فقیرمحمد-پیران- حاشیه کوه خواجه- تمبرآباد-ده ابراهیم-لورگ باغ

پنجکا:روستاهای اکبرآباد-درگی-ده عیسی-اسکل-ده جهانگیر-فلعه نو-قاسم آباد-زاهدان کهنه

پیری:روستاهای آس قاضی-ده امیر-ده سیاسر-ابراهیم آباد-خدنگ-خمک-کود-لوتک-محمدآباد-واصلان- گوری- نوری-کربلایی بنیاد پیری-پیری سد سیستان-علی آخوند-حسینا-علیجان پیری-شاه گل پیری -گل آباد

پهلوان: روستاهای آخوند-عیسی خان-جان بیک-ملکی-پهلوان-سکندر-صاحب خان-شمس الدین-سرفرازخان- ده ابراهیم اسماعیل-کلوخی-ده میلک-ده تاج محمد-شغالک- دوستمحمد دادشاه- روستای جان محمد آخوند پهلوان-روستای دوستمحمد شاهگل - روستای کدخدا حیدر

تیلر/بیلر: روستاهای علی آبادزاهدان-ده پیران-خداداد-کوشه شیب-کربلایی اصغر-تیلر-رسول خان- ناحیه کنگ-اله صوفی

تاکر:روستای اسکل


ارسال شده در تاریخ : شنبه 15 آذر 1393برچسب:, :: 9:36 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

گیاه اجغون با تلفظ محلی اجغو (a:jqu) در واقع اکوتایپی از گیاه شناخته شده زنیان می باشد که بومی منطقه سیستان بوده و از قدیم الایام در این منطقه مورد استفاده طبی و درمانی قرار می گرفته است؛ این گیاه از تیره جعفری (Umbelliferae) و گونه Trachyspermum copticum بوده و جالب آن است که در زبان لاتین با نام Ajwain نیز شناخته می شود که بر اساس ملاحظات زبانشناسی با تلفظ سیستانی آن یعنی اجغو همتراز و هم ریشه می باشد .

 

 

کاربرد سنتی این گیاه در سیستان برای رفع گلو درد و التهابات حلق می بوده است؛ اما بخوانیم از سایر مشخصات این گیاه :

 زنيان يا تخم گياه از نظر طبيعت مانند زيره ها گرم و خشك است و از نظر خواص ضد اسپاسم، تونيك، محرك و بادشكن است و معمولا در تهيه مشمعهايي كه بريا تسكين درد به كار مي رود داخل مي شود. له كرده و كوبيده آن به عنوان داروي استعمال داخلي براي رفع بيماري هاي معده و كبد و ناراحتي گلو و سرفه و روماتيسم تجويز مي شود. زنيان منبع بسيار غني از تيمول ضد عفوني كننده مكعروف است . در هندوستان از زنيان به عنوان ضد عفوني كننده و براي تقويت معده و همچنين به عناون بادشكن و تونيك و براي قطع اسهال و رفع سو هاضمه و دردهاي حاد شكم يا قولنج و معالجه سو تجويز مي شود. ازريشه گياه نيز به عناون مدر و بادشكن به صورت دم كرده مصرف مي شود. مقدار خوراك ان درم صرف داخلي مانند زيره سياه و كمي كمتر ازآن است. بايد توجه شود كه اشخاص گرم مزاج يا از آن استفاده نكنند و يا درموارد لزوم به مقدار كم و توام با گياهان دارويي سرد ميل كنند.


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 13 آذر 1393برچسب:, :: 7:26 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

سیستان
جلد 1
جی.پی.تیت
دکتر سید احمد موسوی
سال چاپ: بهمن 1364
شمار صفحات:262

 سیستان

جی.پی.تیت
به کوشش غلامعلی رئیس الذاکرین
سال چاپ: 1362
شمار صفحات:369
 ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 13 آذر 1393برچسب:, :: 7:2 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

تقدیر و تشکر ویژه از استاد وحید کیخامقدم که بحق وعاشقانه درد دل های  دیار کهن سیستان را سروده اند...

وصیت نامه رستم : ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 12 آذر 1393برچسب:, :: 6:42 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

حدود 6 سال از فعالیت دفتر زابل می گذرد و تا بحال توانسته ایم 360 کودک را به عضویت خانواده بزرگ بنیاد کودک درآوریم با توجه به اینکه ساختمان دفتر بنیاد کودک زابل استیجاری است و ادامه فعالیت های خیرخواهانه و انساندوستانه این دفتر با وجود یک واحد اداری و با مالکیت بنیاد کودک می تواند استمرار داشته باشد از همیاران محترم تقاضا می شود ما را در خرید ساختمان دفتر بنیاد کودک زابل یاری کنند.
برای واریز کمک های نیکوکاران محترم شماره حساب زیر در نظر گرفته شده است:
بانک صادرات شعبه خرمشهر کد:944
شماره حساب:0208791929005
بنام موسسه خیریه رفاه کودک (بنیاد کودک)
http://www.childf.com
021-42510 بنیاد کودک ایران
05432221062 دفتر زابل

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 12 آذر 1393برچسب:, :: 6:26 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

 احمدی /علی احمد:روستاهای اکبرعباس-حاجی کریم-حسن حسینی

ارباب/اربابی/ارابیب:روستاهای افضل آباد-آقایی-درگی-ده ارباب-شیطو-کریم کشته-تمبرآباد-ده کدخداعوض-ده جعفرشهباز-ده رنده

اردونی: روستاهای تمبرآباد- ده مستی خان-دهنو-ملاعباس- اطراف دریاچه هامون –برینگ-دشتك -گل آباد -شورود

اشترک: روستاهای زهک-خواجه احمد-حاجی نظر

آوازی:روستای آوازی

آبیل/هابیل: روستاهای بولائی- ناحیه کنگ- ناحیه چغانسور- روستای عبدالرحیم آبیل-ده آبیل- پل رنده-خمک - ابراهیم آباد آبیل در سیاه پشته- بلوچ آبیل- رنده سفلی-سنجرانی-دوست محمد- نوار مرزی میلک-سه راهی ملکی- شندل- بالاخانه - ده سرحدی

ارجونی: روستاهای مارگو-رحیم داد-سرگزی-شیرمحمد-ده غلامعلی

اوکاتی:روستاهای مری-ده کول-میرزاغلام-جان آباد

اله دو/اله داد:روستاهای ده عزت-گلشاه-حاجی خمر-مختار-ولی-کرکو-ده دراز-تپه کیخا

آهنگر:روستاهای ده جهانگیر-نهور

 بامری/بهمدی/بومری:روستاهای جانی-سه قلعه-عطامحمد- ناحیه کنگ-ده بومری

 بندانی:روستاهای بندان-ده گزبور-کمالی

 بخته ای:روستاهای بخته ای-ده گنگ- ده اکبرآباد

 


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 12 آذر 1393برچسب:, :: 5:45 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

های های گریه های ارغوانی را ببین

کشتزار خشت های پر معانی را ببین

هق هق هامون ٬تلخی در گلوی آفتاب

ابرهای سوگوار ناتوانی را ببین

خانه ها آبستن از شنزارهای سرخ باد

منظر چشمان شهر باستانی را ببین

بر جبین کوه خواجه نقش صدها آرزو

بامداد قلعه های کهکشانی راببین

«میزر»آلوده خون شیر مردان را نگر

پیکر افتاده در خاک کیانی را ببین

لشکر مهتاب با خیل بهاران میرسد

روشنایی دشت های آسمانی راببین

مانده اینجا نقش رستم روی دست آفتاب

شیهه ی رخش عزیز سیستانی را ببین

شعری از ابراهیم اکبر زاده


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 9 آذر 1393برچسب:, :: 10:22 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

آیت الله حسینی زابلی استاداخلاق هر چند در 20سالگي و در شهر مقدس قم به کسوت روحانیت در آمد و ملبس شد اما دوران شکوفایی علمی او در نجف و در خدمت اساتیدی همچون حضرت امام (رضوان الله علیه)، آیت الله خویی (رحمه الله علیه)، آیت الله سیستانی و ... رقم خورد. آیت الله حسینی زابلی که خود به برکت عنایت اهل بیت علیهم السلام دارای سیر و سلوک و صفای باطن ویژه است همچنین از محضر اساتیدی همچون مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نجابت و مرحوم آیت الله حسین فاطمی نیز استفاده کرده است. ایشان سال‌ها نیز نمایندگی آیت الله آقا تهرانی (صاحب ذریعه) را در نقاط مختلف ایران بر عهده داشته‌اند.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 9 آذر 1393برچسب:, :: 10:5 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content