توحید-30
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

منم زیبا
که زیبا بنده ام را دوست میدارم...
 ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 29 آذر 1391برچسب:, :: 9:0 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

حواسم هست!

که دلتنگی تولدت را...

گاهی نبایدگفت!

لاکن ببخش که برای دوست داشتنت

راه دیگری بلدنیستم!


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 29 آذر 1391برچسب:, :: 7:24 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

 دشت سیستان یکی از دشت های داخلی ايران است كه به طور متوسط 475 تا 500 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و از آبرفت های رودخانه هيرمند و سيلاب های اطراف آن پوشيده شده است. این دشت در حیات منطقه نقش بسیار مهمی دارد. که در گروه اقلیم بیابانی میانه وگرم وخشک قرار دارد، بارشی کمتر از ۶۵ میلی متر را در سال دریافت می‌کند و میزان تبخیر در آن به بیش از ۵۰۰۰ میلی متر می‌رسد. متوسط ساليانه دماي هوا در اين شهرستان   9/22 درجه سانتيگراد و متوسط ساليانه رطوبت نسبي 32/7 درصد می باشد.حداقل دما در دي ماه 7 درجه و حد اكثر دما در تير ماه بامیانگین 45 درجه بالاي صفر (سال82تا49درجه )گزارش شده است .  این شرایط در مجموع باعث خشکی فیزیکی شدید محیط بوده و در سالهایی که میزان ورودی آب رودخانه هیرمند کاهش می‌یابد، خشکسالی‌های مخرب توسعه پیدا می‌کند. شریان حیاتی منطقه یعنی هیرمند نوسانات سالیانه قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. وزش بادهای ۱۲۰ روزه كه از خرداد ماه تا مهر ماه با سرعتي معادل 90 كيلومتر در ساعت از شمال و شمال غرب به جنوب و جنوب شرق مي‌وزددر تشدید نیاز و خشکی محیط موثر است.گفته مي شود كه اقليم و آب و هواي سيستان در روزگاران گذشته اين چنين سخت نبوده و محتملاً از حدود 6 سده ي پيش بدين سو آب و هوا تغيير كرده و به خشكي ميل نموده است. و در مجموع از نظرجغرافيايي و اقليمي با جنوب خراسان بسيار مشابه است.


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 29 آذر 1391برچسب:, :: 7:12 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

درنگیانا-درنگا-درانژیان-مناسکاتینا-زارنگیا-زارنجی-زرنگ-زاریا-زاریس-زرن-ساکا-سکه-سکستان-سکا-سگزستان-سجستان-سیس-سیوستان-سکوث-سکوتایی-اسکوت-اسکیث-آراخز-آراشزی-آربا-ماساژت-سک سری-آرخوسیا-بلدالجنود-زابلستان-زاول-نیمروز-زابل-سیستان و... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, :: 8:36 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درادامه سیاست تحکیم دیواره دفاعی برای هندوستان،انگلیس برای تنظیم معاهده پاریس،سراسرسیستان راجزوخاک افغانستان پیشنهادکرد.میرزاآقاخان نوری باوجودوابستگی هایش به انگلیس،طی نامه ای به فرخ خان امین الدوله به موضع گیری موری سفیرانگلیس اعتراض نمودوازامین الدوله خواست که باسفیرانگلیس دراستانبول وسفرای سایردول صحبت کندوازآنهابخواهدکه درحل اختلافات بین ایران،انگلیس وافغانستان برسرسیستان کمک کنند.وی نوشت"درسرسیستان حرف زدن،مثل این است که درسرقم وکاشان حرف زده شود.پس ،ازاین قراربگویدچون قله اشرف دراصفهان موجوداست،اصفهان هم مال افغان است!.مراتب بی حساب مسترموری رااظهارنمائید.ببینیدماازلاش وجوین گذشتیم،اوسیستان رامطرح کرده است.سیستان خاک وملک قدیمی ایران راهم می گویندجزوافغانستان است."

میرزاآقاخان دریادداشتی که برای موری نوشت ورونوشت آن رانیزبرای سفارتخانه های فرانسه وروسیه فرستادباآوردن دلایلی،سیستان راجزوخاک ایران اعلام کرد. ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, :: 7:54 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

نام خدای زرتشتیان اهورامزدا (خداوند جان و خرد ) است . مهمترین نشانه او نور است آنها رو به نور ایستاده و خدا را عبادت می کنند(واین نماداست ونه آتش پرستی،همچنانکه شیعیان نیزبرمهرسرمی سایندوآن هم نماداست ونه مهرپرستی). آتش نور تولید می کند. به همین دلیل آنها روبروی آتش خدا را عبادت می کنند . آنان آتش را در آتشکده نگه می دارند . قبل از اختراع کبریت از آتش آتشکده که همیشه روشن بوده برای روشن کردن آتش درخانه هایشان استفاده می کرده اند . بخشی از سروده های زرتشتیان چنین است : راستی بهترین خوشبختی است ، خوشبخت کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد . آنها معتقدند خداوند آنها را آفریده تا همکار او در سازندگی جهان باشند . به همین جهت در سروده های خود می گویند پروردگارا مرا یاری فرما که در سازندگی جهان و شادی جهانیان کوشا باشم. آنها به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند و به همین دلیل زمانیکه یک از بستگانشان می میرد لباس سفید می پوشند . براساس عقاید آن راستی ، سازندگی ، عشق ، مهربانی ، دوستی و هرچه که به پیشرفت انسان کمک می کند متعلق به اهورامزدا است و ناراستی ، ویرانگری ، دشمنی ، کینه ، تنفر و هر آنچه جلو پیشرفت انسان را می گیرد متعلق به اهریمن است . اهریمن نیز در ذهن انسان ساخته می شود و ساخته شده خود انسان است .


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, :: 7:48 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

سیستان ویترین تاریخ ایران

نویسنده: محمدحسین آذرگان
سال چاپ: 1384
شمار صفحات: 250

تیراژ:2000جلد

قطع:وزیری

قیمت:2000تومان

طرح جلد:مهدی آذرگان

تایپ وصفحه آرایی:محمدآذرگان

ناشر:عشق دانش-گرگان


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 27 آذر 1391برچسب:, :: 2:52 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

من فرزند آزادگان جم نژاد، و صاحب ارث شهریاران ایرانم.من زنده کننده ی آن چه از عزت آنان که از میان رفته و طول ایام قدیم بر آنها قلم فراموشی کشیده است هستم. من آشکارا خواهان انتقام آنانم.و اگر کسی از حق ایشان چشم پوشد من چشم نخواهم بست. درفش کاویانی با من است و امیدوارم که به فر آن بر تمام ملل برتری یابم.پس به همه بنی عباس بگویید که پیش از پشیمانی آماده ی خلع شوید. پدران ما پادشاهی را به شما دادند اما شما به شکر نعمت ها وفا نکردید.پس بازگردید به حجاز، سرزمین خود، برای خوردن سوسمار و چرانیدن گوسفند.و آن گاه به یاری شمشیر تیز و نوک قلم،من بر تخت شاهان خواهم نشست

 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 27 آذر 1391برچسب:, :: 2:46 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

 آثارموجوددرکوه خواجه زابل ونکات تاریخی آن سندیکتاپرستی سیستانیهادرطول تاریخ است.

این کوه  و دریاچه در باورهای سه مذهب زرتشت، مسیحیت و مسلمانان مقدس است. این منطقه تاکنون توسط تعداد زیادی از پژوهشگران مورد بررسی و کاوش قرار گرفته و همه بر اشکانی و ساسانی بودن بناها با کاربری توامان "زیستی، دفاعی و عبادی" متفق القولند.

کوه خواجه مطاف جمهورساکنان سیستان بوده و هست .كوه خواجه از روزگاران گذشته و از عهد بزرگي و سرافرازي ايران، پرستشگاه پاك دينان و مسكن پارسايان و جايگاه عبادت بزرگان دين مزديسنا بوده و امروز نيز نزد مردم مسلمان سيستان از قداست خاصي برخوردار است


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 27 آذر 1391برچسب:, :: 2:34 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

وقتی از سیستان می‌نویسم، شهرستان زابل و توابع آْن مراد است. سیستان که در منتهی الیه دشتی با همین نام قرار گرفته است نشانه‌های خاصی دارد. یکی از آن نشانه‌ها، آفتاب گرم و سوزان آن است که نه فقط در تابستان، که در دو فصل دیگر سال یعنی پاییز و بهار و در ایام پرآبی گرمی و طراوت خاصی دارد. با این وصف تنها دو یا سه ماه از سال و در زمستان هوا به شدت سرد است.

روشن است که می‌توان از آفتاب و گرمای سیستان بهره‌ها برد. امروزه متأسفانه هیچ بهره‌ای از آفتاب سیستان نمی‌شود. در صورتی که در همان هنگام که آفتاب زندگی را به خصوص در فصل تابستان و ایام خشک‌سالی و کم آبی برای اهالی سیستان دشوار می‌کند می‌توان از آفتاب انرژی مناسب تولید کرد و هوای گرم را مطبوع و دلپذیر و مناسب ساخت.

آفتاب از روزگاران قدیم در سیستان درخشش داشته است. چه آن هنگام که تمدن کهن و برجسته شهر سوخته را مشاهده می‌کنیم و چه اکنون که دچار رکود و خمود شده است و گرمی تمدن برجسته آن به سردی گراییده است. باید به یاد داشت که گرچه سیستان از تابش آفتاب گرمی یافته است اما گرمای آن به انسان‌های خون‌گرمی است که امروزه کم‌تر نشانی از آن می‌توان یافت. انسان‌هایی که گرمای تلاش و کوشش آنها تمدن برجسته‌ای را برافراشته بود و سیستان را در روزگاران نه چندان دور انبار غله آسیا کرده بود.

یادش به خیر! کاش دوباره آفتاب به سیستان و سیستانی گرمای آن روزها را ببخشد و این سرزمین را دوباره پرآوازه و پربار و پرثمر سازد و برگ زرین دیگری از این بوم و بر را به یادگار گذارد!


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 آذر 1391برچسب:, :: 10:35 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

خُـــدایــــِ مَـــــن خُـــــداییــــــست

کِـــــه دَستـــــ گیـــــر اَســـتـــ

نــــه مُـــچ گیـــــ


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 آذر 1391برچسب:, :: 10:30 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درسال1326درروستای واصلان سیستان بدنیاآمد.دوره ابتدایی رادرروستاومتوسطه رادررشته طبیعی درزابل پایان برد.درسال1345دررشته زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهدپذیرفته شدودرسال1349فارغ التحصیل گشت.درسال1353استخدام آموزش وپرورش شدودرتهران به عنوان دبیردردبیرستانهایی همچون خوارزمی تدریس کرد.همزمان برای8سال دردانشگاه تهران به عنوان مربی، زبان انگلیسی رابه دانشجویان تدریس کرد.درسال1365کارشناس ارشدی زبان شناسی همگانی رادردانشگاه تهران آغازکردودرسال67درتزی باعنوان توصیف مقابله ای زمان هادرانگلیسی وفارسی به پایان رساند.درسال70به بعداودردانشگاه آزاداصول ترجمه رانیزبه دانشجویان تدریس کرد.درسال81خودخواسته بازنشسته شدویکسره به نوشتن وترجمه پرداخت.وی کارادبی اش رابرای کودکان ونوجوانان درسال55باترجمه کتاب درخت بخشنده اثرمعروف شل سیلوراستاین نویسنده معروف آمریکایی آغازکرد.هیرمندی تاکنون بیش از80اثرترجمه یاتالیف کرده وبرای این آثارجوایزگوناگونی دریافت کرده است.وی مترجم وپژوهشگرطنزدرایران است.

جوایزوتقدیرها:

-تندیس ماه زرین باعنوان مترجم برگزیده درجشنواره ادبیات کودکان ونوجوانان ازسال57تا77

-تندیس زرین در3جشنواره متوالی بزرگداشت معلمان هنرمندومولف برای ترجمه کتابهای زبانهای جهان80تا82

-2دیپلم افتخارازکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

-4لوح تقدیرازشورای کتاب کودک

-لوح سپاس وتندیس زرین ازمجلات: بچه ها....گل آقا-پوپک-سلام بچه ها

-لوح تقدیردربیست وسومین دوره کتاب جمهوری اسلامی ایران ودههالوح سپاس وتقدیردیگر

ناشران آثاروی:انتشارات افق-گام-چرخ وفلک-هستان


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 آذر 1391برچسب:, :: 8:9 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

در مراسم پرسه داری یکی از زنان به صورت تک خوانی با آهنگی سوزناک و حزن انگیز مصراعی از شعر راشروع می کند و دیگران با وی همخوانی می کنند.که تقریبا به صورت کُر خوانده می شود
اَردَه آهنگ های حزن انگیز که در مرگ عزیزان،بی وفایی دنیا،نامهربانی و قهر و ناز محبوب ،هجران،آرزوی وصال و دیدار عزیزان گفت و گو دارد
ارده همان مویه در استان های لرستان و کردستان است.و در سیستان به رباعی مشهور است.
هم نوایی و هم خوانی ارده را به صورت دسته جمعی "خور" یا "کور" می گویند.
در برابر خور " پَخوُر" هم در لهجه ی سیستانی داریم که "پ" تأکید و شدت حکایت دارد،اگر گریه بسیار شدید و دردناک شد و از اعماق دل بر آمد ،پَخور می گویند


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 آذر 1391برچسب:, :: 7:58 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

برخی از بزرگان این طایفه معتقدند که از نظر تباری منتسب به حربن یزیدریاحی هستند و به علت آنکه جدشان، راه را برحسین بن علی و یارانش درکربلا بستند.به این نام موسوم شده‌اند. اما طبق نظریه جی.پی.تیت ریشه عرب بودن این طایفه را ضعیف می‌داند. یک نظریه دیگر که چندان نامعقول جلوه نمی‌کند، اینکه طایفه راهدار را بازماندگان جماعتی از راهبانان آزاده معرفی می‌کند که راه را، برای حرکت کاروان‌های عبوری از سرزمین سیستان وجاده ابریشم امنیت می‌بخشیدند و با این کار دست راهزنان توسط این گروه از کاروان‌ها قطع می‌شده‌است. و همچنین جد بزرگ راهدارها به نام حسین خان بخشی، رییس قورخانه ملک بهرام و ملک جلال الدین کیانی بوده و به علت رابطه حکومتی بین ملک جلال الدین و شاه کامران (پادشاه هرات) موظف بوده که جهت حمل و جابجایی نیرو واسلحه بین سیستان و هرات رفت وآمد داشته باشد. و نیز راههای تجاری را امن سازد.و به نظر می‌رسد به دلایل بالا به این نام موسوم شده‌اند.

 سکونت

محل سکونت فعلی این طایفه در ده راهدار، منطقه پشت آب و ده اسماعیل قنبردرشیب آب شهرستان زابل وهمچنین شهرهای سرخس واستان گلستان می‌باشد.

 بزرگ طایفه

بزرگ طایفه رهدار در اواخر قرن ۱۳هجری شمسی کدخدا علی رهدار نام داشته‌است که در سال ۱۳۳۷ به دیار باقی شتافته‌است.محل استقرار وی ده اسماعیل قنبر بوده‌است که قریه‌های اسماعیل قنبر، ده کرمی، ده جعفر تحت نفوذ وی بوده‌است.


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, :: 8:49 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

این روزها میگذرند ... اما من از این روزها نمیگذرم !


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, :: 8:15 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

از جانبازیهای بی نظیر سیستانی ها در دوران فرمانروایی خوارزمشاهیان بر ایران ،نبردششهزار سپاهی کمکی سیستان است که به یاری سلطان محمد خوارزمشاه به جنگ چنگیز به ماوراءالنهر میروند و در برابر هجوم سیل آسای مغول می ایستند و تا آخرین نفر به شهادت میرسند


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, :: 8:1 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

تپه طالبخان با ارتفاع هشت متر و گستره نيم هكتار در۷۰ ‪ كيلومتري زابل در حاشيه جاده زابل - زاهدان واقع شده است .تاكنون در دو فصل كاوش در اين تپه تاريخي به عنوان يكي از تپه‌هاي اقماري شهر سوخته آثار مختلف معماري، سفال، فلاخن و پيكرك مربوط به دوره‌هاي تاريخي شهر سوخته و اسلامي كشف شده است

 یافته‌های باستان‌شناسی در لایه‌های بالایی این تپه باستانی نشان می‌دهد که برخی مردم شهر سوخته پس از مهاجرت از شهر خود در این تپه باستانی مستقر شده‌اند.

 
 در فصول گذشته باستان شناسان با کشف بقایای انسانی 3 کودک به همراه اشیاء و ظروف دوره پیش‌از تاریخی، کاوش‌های باستان‌شناسی تپه طالب‌خان را به پایان بردند.
 
پیش‌از این کشف یک‌نمونه اسکلت دختر حدود 7 ساله در زیر دیوار در حالی که پارچه ای به دور بدن او پیچیده بودند، تعجب باستان‌شناسان را برانگیخته بود.
 
   بررسی‌های انسان شناسی روی این اسکلت نشان داد که این دختر، 4500 سال پیش به علت کمبود ویتامین B12 و کم خونی پیش‌رفته مرده بود.
 ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, :: 7:22 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

خــــدايا هرگز نگويمت دستم بگير ؛

عمريست گرفته اي؛

رهايش مكن


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, :: 6:42 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

سهل بن محمدبن عثمان بن یزید سجستانی، معروف به ابوحاتم سجستانی از بزرگان علم وادب، فقه، حدیث و لغت دوران خویش در سیستان بوده است. وی از شاگردان ابوزید بلخی و ابو عبیده و اخفش بوده است. گویا خاندان او در سجستان املاکی داشته اند که برای ابوحاتم به میراث مانده بود و او خود در کتاب النخل به این نکته اشاره دارد
ابوحاتم مولف کتب بسیاری در علم صرف و نحو لغت و شعر است.از شاگردان وی نیز به محمد بن جریرطبری می‌توان اشاره نمود که علم حدیث را نزد ایشان فراگرفته است.
ابوحاتم رساله‌ای در رسم‌الخط قرآن نگاشته است که امروزه بخش‌هایی از آن موجود است. همچنین خط عربی کم‌کم طی چند سده از «کوفی اولیه» به «نسخ» که امروزه قرآن را بدان می‌نویسند، دگرگونی یافت.
ابوحاتم در محیط علمی بصره پرورش یافت و در سالهای پایانی سدهٔ2 و آغاز سدهٔ 3ق از شیوخ بزرگ آن دیار دانش آموخت.به گفتهٔ فیروزه آبادی وی 100000 دینار از پدر به ارث برد که همه را در طلب دانش هزینه کرد و به طالبان علم بخشید.از سفرهای ابوحاتم اطلاع چندانی در دست نیست
در کتاب الوصایای ابوحاتم نکاتی به نظر می رسد که محتمل است ناشی از گرایش وی به اهل بیت بوده و ریشه در اعتقاد او داشته باشد.وی دربارهٔ خلفای اربعه به ترتیب بخشهایی را به وصایای ابوبکر،عمر و علی اختصاص داده و به هر تقدیر از عثمان سخنی نرانده است
هر چند ابوحاتم سیستان را هرگز ندیده،یا مدتی کوتاه در آن زیسته بود،ولی او هم نسبت به سیستان و هم سیستانیان نسبت به او رابطهٔ معنوی مستحکمی را احساس میکردند.همین رابطهٔ معنوی بود که یعقوب لیث صفار را بر آن داشت تا در نامهای به ابوحاتم برخی سؤالات نحوی را مطرح کرده،خواستار آن شود تا ابوحاتم آثار اخفش را برای او بفرستد.ابوحاتم نیز با واقف ساختن یعقوب بر پایگاه علمی اخفش،کتابی از او برایش ارسال داشت
ابوحاتم در بصره درگذشت و سليمان بن جعفر بن سليمان،يا سليمان بن قاسم بر او نماز گزارد.رياشي بر كنار خاك او اظهار داشت كه همراه ابوحاتم،دانش بسياري نيز به خاك سپرده شد.

تالبفات:
* الصیر
* المذکر و المونث
* الشجر والنبات
* المقصور و المعدود
* الشوق الی الوطن
* النحل والعسی
* والفرق بین الادمین و بین کل ذی روح
* العمرین (کمبریج انگلستان)
* الوحوش
* الهمزه


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, :: 6:38 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

درزمان ناصرالدین شاه،انگلیسی هابه منظورتحکیم دیواره دفاعی هندوستان،به افغانهااجازه انضمام نقاطی ازسرزمین سیستان رابه خاک افغانستان دادند.انگلیسی هاباورداشتندهرقدرتی که درسیستان برسرکارباشد،می تواندازطریق قندهارمنافع ایشان رادرشبه قاره هندبه خطراندازد.به همین دلیل باآوردن دلایل واهی تلاش می کردندتاازحاکمیت ایرانیان برسرزمین باستانی شان جلوگیری کنند.

ذوالفقارکرمانی،قلعه های لاش وجوین وسایرقلعه هایی که به افغانستان واگذارگردیدراجزوخاک سیستان دانسته ومی نویسد:"ازروی قلعه بادوربین تماشای قلعه کوهک،ثمور،درک،دمیلی،کوه کاه،قوچ وخیرآبادو...رانمودم ونقشه همگی رابرداشتم.این قلعه جات ودهاتی که اسامی آنهاذکرشد،تمام جزوخاک سیستان ومال مردمی است که درسیستان سکنی دارند.ازفارس و...قباله جات وسندهای املاک آن جاراآورده،خوددیده وملاحظه نمودم.اکنون سرداراحمدخان افغان به غصب متصرف شده است".

دوست محمدخان افغان نیزدرمحرم1281ژوئیه1863باحمایت انگلیسی ها،چغانسور،قلعه های نادعلی،فتح وجهان آبادسیستان راتصرف وازخاک اصلی تجزیه کردند.ایران ازاعزام نیروی نظامی به منطقه ازترس دولت انگلیس خودداری کرد،ولی باردیگربرحق حاکمیت ایران برسیستان تاکیدورزیدوآن ناحیه راجزوحوزه های درآمدی شاهزادگان قاجاراعلام کرد.

کتاب جغرافیای نیمروز-ذوالفقارکرمانی-ص94ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, :: 6:25 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

سیستانم

مــن می نویسم و خیلی ها نـــــمی خوانند!

امـــــــــــا مخاطب که تو باشی 

"مدیـــــــونم" اگر ننــــــــویسم...


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 19 آذر 1391برچسب:, :: 8:22 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

قلعه چپو در شمال خاورنادعلی (كی = زرنج) و جنوب خاوری قلعه بلان واقع است. دیوارهای آن فرو ریخته و به صورت تپه درآمده‌اند و تنها یك دروازه آن هویدا است.این قلعه ازخشت خام و مقدار كمی آجر پخته ساخته شده است.

كاخ میانی قلعه كه از اطراف احاطه شده معدوم گردیده و به صورت تلی به ارتفاع 15 متر درآمده است.در ضلع باختری قلعه چپو آثار دو ساختمان دیده می‌شود، پیرامون این ساختمان ها تپه‌های زیادی وجود دارد.


 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 19 آذر 1391برچسب:, :: 8:16 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

 پرويز كردواني كويرشناس برجسته ايراني راه‌حل مشكل ريزگردهارا پاشيدن ريگ در آن مناطق عنوان كرد.وی همچنين مالچ پاشي روي مناطق مستعد گرد و غبار را كاري اشتباه توصيف و اضافه كرد:  اول اينكه پاشيدن مالچ هزينه‌هاي بسيار زيادي دارد، دوم اين كه مالچ بسيار بد بو است و سوم اينكه مانع نفوذ آب به خاك منطقه مي‌شود و موجب مي‌شود هيچ گونه گياهي در آن رشد نكند.كردواني در ادامه با اشاره به تحقيقات شخصي‌اش خاطرنشان كرد: هم‌اكنون در ايران مخروط ‌افكنه‌هاي زيادي وجود دارد كه مي‌توان از آنها ريگ استخراج كرد و آنها را در مناطقي كه امكان بلندشدن گرد و غبار وجود دارد پاشيد. اين كار باعث مي‌شود شديدترين بادها نتوانند گردوغبار محلي را بلند كنند. ضمن اينكه ريگ مانند مالچ كه از نفت به دست مي‌آيد بوي نامطبوع ندارد و مانع نفوذ آب هم نمي‌شود.كردواني در ادامه مناطقي از ايران را براي برداشت ريگ مناسب دانست و افزود: از يزد به سمت بافق، از نايين به سمت انارك و از اردكان به سمت چك‌چك (آبشارمقدس زرتشتیان)مناطقي وجود دارند كه باد كاري به پوشش آنها ندارد چون پوشش‌شان ازريگ است. مي‌توان در زابل هم مانند اين پوشش را ايجاد كرد. از زمان‌هاي قديم باد سيستان براي مردم آن منطقه مايه نعمت بود ولي به مرور زمان برايشان مشكل آفرين شده است.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 19 آذر 1391برچسب:, :: 8:13 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

کوه خواجه برای مسیحیان نیز مقدس است وکراراًدرانجیلهاآمده است.در روایات مسیحی آمده است که در زمان تولد حضرت مسیح،سه مغ(روحانی زرتشت) از مشرق زمین با دلالت ستاره ای به بیت اللحم رسیدند، جایی که حضرت مسیح در آن متولد شد.

در یک تفسیر لاتینی انجیل متی موسوم به اوپوس ایمپر فکتوم ، داستان این سه مغ آمده است. براساس این تفسیر سه مجوس از طریق یک غیب گویی کهن می دانسته اند که همواره باید در انتظار طلوع ستاره ای باشند که آن ها را به تولد حضرت مسیح بشارت می داده و به محل زایش وی دلالت می کرده است در زمانهای کهن این مجوسان سه گانه پس از شرکت در مراسم یک جشن بسیار کهن که هرساله پس از فصل حصاد ( کوبیدن غلات ) یعنی دو هفته پس از نوروز در کوهی که در مشرق زمین قرار دارد گرد می آمده اند ودر آنجا خاموش نشسته به انتظار طلوع ستاره می ماندند تا آنکه ستاره مطلوب طلوع کرده آنان را به محل زایش منحنی دلالت می کرده است .

   اسامی این مغها ی سه گانه ، گاسپار ، ملیکور و بالتازار بوده که در روایات ارمنی با تفاوت های جزیی به صورت دیگری یاد شده اند. هرتسفلد یکی از آنان را با پادشاه پارتی نژاد بخش شرقی فلات ایران یعنی گوند فار و نهایتا رستم دستان یکی دانسته است و نقش وی همراه دو مجوس دیگر در میان نقوش دیواری کوه خواجه پیداشده است.


ارسال شده در تاریخ : شنبه 18 آذر 1391برچسب:, :: 8:6 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

 پهلو دریده سهرابی را مانم

که رستم ِ شانه هایت را

 هنوز که هنوز است

                          رودابه ی عشق است ...!                  

(محمد ثابت ایمان)


ارسال شده در تاریخ : شنبه 18 آذر 1391برچسب:, :: 7:55 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content