پیام سیستانی
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

وی شاعر،نویسنده،روزنامه نگار وپژوهشگر سیستانی است که هم اکنون ساکن کشوراروپایی نروژ می باشد. وی عضوانجمن قلم نروژ است.سالهابرنامه نویس رادیوبوده وسردبیرونویسنده هفته نامه هادرایران وکشورهای دیگربوده است.فرهنگ سیستان،بزرگترین دغدغه امروزاوست.بسیاری ازنوشته هاوشعرهای پیام درسایتهای داخلی وخارجی منتشرمی شود.اوبیش از10مجموعه شعرسیستانی وپارسی آماده نشردارد.

افزون براینهاپیام باچندگروه موسیقی نیزهمکاری دارد.پیام دستی نیزدرطنزنویسی داردوسالهاطنزنویس رادیوومطبوعات بوده است.یکی دیگرازفعالیتهای او راه اندازی بنیاد فرهنگی"نیزار"است.به حق او تحول وانقلابی تازه درشعروفرهنگ سیستانی ایجادکرده واین شعروفرهنگ رابه خارج ازمرزهای سیستان وایران برده است.

پیام2جایزه ادبی رانیز پی افکنده است.یکی درگستره جغرافیای فرهنگی زبان پارسی-دری درایران-تاجیکستان وافغانستان ودیگری درگستره فرهنگ وهنرسیستانی.اوکاندیدای چندجایزه بین المللی درزمینه دفاع ازآزادی بیان وحقوق بشربوده است ودرسال2004میلادی جایزه هیلمن هامت که یکی ازجوایزدفاع ازآزادی بیان است رادریافت نموده است.وی زاده روستای لورگ باغ درکناره دریاچه هامون زابل است وپسری12ساله بنام هامون دارد.فارغ التحصیل رشته ادبیات پارسی ازدانشکده علامه طباطبایی تهران است.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 3:40 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

ازپیشگامان سرایش شعربه زبان پارسی است.بسام ازخوارج سیستان بودوبه یعقوب لیث صفاری پناه آورده بود.ازنوشته مؤلف ناشناخته "تاریخ سیستان"برمی آیدکه شعرهاگفته است.خودمؤلف ازوی شعری یادمی کندکه به مناسبت قضیه جنگ یعقوب باعمارخارجی سروده شده است

هرکه نبوداوبه دل متهم      براثردعوت توکردنعم

عمرزعماربدان شدبری     کاوی خلاف آرد،تالاجرم

دیدبلابرتن وبرجان خویش    گشت به عالم تن اودر الم

مکه حرم کردعرب راخدای     عهدتورا کردحرم درعجم

هرکه درآمدهمه باقی شدند   بازفناشد که ندید این حرم


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 3:33 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

حمیددرسال57درزهک زابل متولدشد.وی دوران دبستان رادرزهک،راهنمایی رادرروستای ملک حیدری،ومتوسطه رادردبیرستان دانشگاه سیستان وبلوچستان درشهرزاهدان،دررشته ریاضی وفیزیک گذراند.ایشان همواره دردوران تحصیلی ودربسیاری ازمسابقات علمی منطقه ای واستانی،عنوان دانش آموزممتازراکسب نموده است.حمیددوران کارشناسی رادررشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزاردردانشگاه فردوسی مشهدودوران کارشناسی ارشدهمین رشته رادردانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران باموفقیت گذراند.ایشان درهر2مقطع حائزرتبه اول با بالاترین معدل درمیان دانش آموختگان شد.درسال82پایان نامه ارشدوی برروی کاوشگرهای وب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب گردید.

حمیدعضوبنیادنخبگان ایران است.وی دوران دکترای کامپیوتر-نرم افزار رادردانشگاه نیوثوت ویلز استرالیاوبخشی ازآن رادرسال2006به عنوان محقق کامپیوتر درمرکزتحقیقاتیIBMدرنیویورک آمریکاگذراند.پایان نامه دکترای ایشان بالاترین نمره استادان داورراکسب نمود.

وی اکنون به عنوان محقق کامپیوتردرزمینه سرویس های نرم افزاری درآزمایشگاه تحقیقاتی شرکتHPدرکالیفرنیای آمریکامشغول بوده وعنوان محقق افتخاری دانشگاه نیوثوت ویلزاسترالیا وکمک راهنمای دانشجویان دکترای این دانشگاه رانیزهمراه دارد.

حمیدمؤلف بیش از50مقاله درمجلاتISIوکنفرانسهای معتبربین المللی می باشد.وی تاکنون به عنوان داوردربیش از40کنفرانس ومجله بین المللی ایفای نقش کرده ودرسال2011میلادی عضوهیات رئیسه کمیته داوران دوکنفرانس معتبربین المللی درزمینه وب سرویسها ومدیریت فرآیندهای کاری نرم افزاربوده است.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 3:18 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

ازدانشمندان سیستانی قرن اول هجری قمری است.ابراهیم درسال60ه.ق 15حرف ازحروف اوستایی درخط"مسند"رابه جای حروفی درخط کوفی بکاربرد.وبرای آن اصول وقاعده ای ترتیب دادکه به مراتب ازخط مسندآسانتربود.بدین ترتیب ابراهیم سجزی مخترع خط "معقلی" به شمارمی رود.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 3:14 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

كوه خواجه،این بنای تاریخی تنها عارضه طبیعى در دشت سیستان است و در ۳۰ كیلومترى جنوب غربى شهرزابل قرار دارد. این كوه ذوزنقه اى شكل از سنگ هاى بازالت سیاه رنگ تشكیل شده مانند جزیره اى در میان دریاچه هامون قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دريا نهصد متر مي باشد . در اطراف آن نيزار هاي معروف هامون قرار دارد.

روزگاران نه چندان دور دریاچه هامون پرآب بود و كوه خواجه به مانند جزیره‌ای سربرآورده از میان آبهای این دریاچهاز دور خودنمایی می‌كرد. آن زمان كوه خواجه و قلعه اشكانی آرام گرفته بر پشته آن خوشبخت بودند. خوشبخت از آن رو كه انسان كمتر می‌توانست به آن دسترسی داشته باشد و همه از دور به زیارت این كوه مقدس می‌پرداختند.

اما به مرور زمان با استمرار خشكسالی و خشكی دریاچه هامون و نیز قهر طبعیت این بنای مهم در آستانه تخریب قرار گرفته است.

بااین وجود سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این بنای عظیم را به همراه دو اثر منحصر بفرد دیگر سیستان به نامهای شهرسوخته (‪ ۳۲۰۰سال قبل از میلاد) و دهانه غلامان ( شهر هخامنشی) برای ثبتدر فهرست آثار جهانی به سازمان علمی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی ملل متحد (یونسكو) پیشنهاد داده است.

سرزمین سیستان با تاریخ چندین هزار ساله خود به عنوان نگینى درخشان در تاریكى كویر مطرح است اما چرخ آثار باستانى و توسعه گردشگرى این منطقه به علتهاى مختلف لنگ مى زند.


 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 2:43 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

زرتشت (پيامبر توحيدى ايرانيان) ازمردم سکایی(نیاکان سیستانی ها)بودوروزگارى در اين ديار به اشاعه و تبليغ آيين خويش پرداخت وسالهادرسیستان بسربردودرآنجابه اندیشه درباره افلاک وبررسی احوال ستارگان پرداخت و اهالى هئتومنت (هيرمند) آيين يكتاپرستى او را پذيرفتند و از نخستين پيشگامان كيش يكتاپرستى شدندوسیستان ازقدیم کانون کیش زرتشت بود.بنابر كتاب مقدس ايرانيان, در بخش ونديداد, سيستان يازدهمين كشور و سرزمين با نزهت و پر بركتى است كه خداوند آن را به بهترين وجهى بيافريد. پس از گذشت چند هزاره كه اهريمن گجستیك(ملعون) در آن مرز و بوم فساد و تباهى و جادويى ايجاد كند ، سوشيانت آخرين منجى كيش زرتشتى از درياچه كانسويه (هامون) به پا خواهد خواست و چهره اهريمنى بيگانگان و غاصبان را از صفحه آن خواهد زدود.به سبب مراسم مذهبی که درستایش آناهیتاایزدبانوی آب انجام می شود،زامیادیشت یا یشت نوزدهم باسیستان ارتباط بسیاری دارد.ذکرقهرمانی گرشاسب به تفصیل،برشمردن رودودریاچه وکوه این ناحیه وظهورسوشیانت ازآنجا دال برصحت این نظراست که تدوین نهایی این یشت درسیستان انجام گرفته است.ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 2:24 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

یکی از رسوم و باورهای دیر پای بومیان سیستان که در اطراف هامون مسکن داشته اند این است که:در شب نوروز (شبی که فردای آن نوروز است ) دختر جوان و زیبایی را که پانزده ساله باشد لباس نو می پوشاندند و بر شتر آذین شده سوار می کنند و بر کنار آب هیرمند یا هامون می برند و در آنجا گروه مردان و زنان از هم جدا می شوند؛ مردان دور از اجتماع زنان به شادی و سرور می پردازند و دهل و سرنا می نوازند و پایکوبی می نمایند. آن طرف زنان؛ دختر جوان و باکره را که (اوشیدر) نام نهاده اند ؛ برهنه داخل آب می کنند و بعد با دف و دهل تا نیمه های شب به شادی و نشاط می پردازند؛ نزدیک سپیده دختر از آب بیرون می آورند و لباس پوشیده و باز بر همان شتر آذین شده سوار می نمایند و به خانه برمی گردند .
بی گمان این رسم از باورهای زرتشتی است که تا کنون در میان برخی از مردم سیستان باقی مانده است .
بنا بر روایات مذهبی زرتشتیان؛ عالم از بدو خلقت تا پایان به دوازده هزاره تقسیم می شود که دهمین هزاره؛ هزاره اوشیدر و سپس هزاره اوشیدر ماه و در آخر هزاره سوشیانس که از این آخری جهان راستی و جاودانه بر پا خواهد شد. اینان نطفه ها یا نبیره های زرتشت اند . که از کنار آبهای هامون از مادر پانزده ساله؛ هر یک به فاصله هزار سال از همدیگر ظهور خواهند کرد و جهان را از کژی وبدی و نادرستی وزشتی ودروغ پاک خواهند نمود. بدین سان گویا سیستانیان هنوز هم باور دارند که ممکن است نطفه زرتشت از آب هامون در بطن دختر زیبای باکره نفوذ کند و سرانجام افتخار مادر شدن یکی از موعودها را پیدا نماید.

منابع:جشن های باستانی ایران-ص30-علی خوروش دیلمانی

گاه شماری وجشن های ایران باستان-ص288-هاشم رضی


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 2:9 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

متن سیستان،رهاشده درتاریخ،سخن تنهانویسنده این وبلاگ نیست واززبان یک نفرهم جاری نیست.بلکه سخنانی هستندکه همه دردآشنایان آنها رامی دانند ولی سردرگریبان خویش فروبرده ومهرسکوت برلب زده اند که ازآن می توان به فرهنگ سکوت نام برد

به اعتقاداینجانب گفتن هردیدگاه،نکته نظروپیشنهادازناحیه هرفردی که باشد وبتواندکشتی طوفان زده سیستان رایک گام به ساحل نجات سوق دهد،دارای اجر وکارش بی نهایت ارزشمندخواهدبود

تحصیلکرده هاوصاحب نظران سیستانی وبه قول عوام هرکسی که سرش به تنش مثلاًمی ارزد،متاسفانه به زاهدان ویاخارج ازاستان،همچون:گرگان،مشهدو...مهاجرت نموده اند وته مایه نیزمدیران محلی ونمایندگان مجلس واساتیدباقیمانده،ذکاوتی برای جذب سرمایه وامکانات وامتیازات سیاسی و...ندارندوبعضاً توجه به منافع فردی ویاقبیله ای خودرابر منافع تمام مردم سیستان ترجیح می دهندوسکوت می کنند

ازطرفی سیستانیهای مهاجرت کرده به زاهدان،گرگان،مشهدو...نیزهیچ دغدغه ای براین سرزمین ندارندوهارمونی ووحدت رویه ای بامسئولین ساکن دراستان ندارند،که گواه آن باذکریک پرسش،به اثبات می رسد

پرسش:چراباوجود4نماینده آنهم دکترسیستانی:شهریاری(زاهدان)-ناصری(گرگان)-نورا وکیخا(زابل)ویک استاندار(دهمرده درلرستان)ومسئول تقسیمات کشوری(حسن نوری)دروزارت کشورو صدهاشخصیت صاحب نظرملی وبین المللی،منطقه نیم میلیون نفری سیستان با5شهرستان به استان باردیف اعتبارات استانی،تبدیل نمی شود؟ ویک شهرمثل قم ویاشهرکرج هرکدام به استان تبدیل می شود ویامناطقی همچون خراسان شمالی ویاخراسان جنوبی با5شهرستان وجمعیتی برابرسیستان به استان تبدیل می شوند؟

آیاتعبیری به جز فرهنگ سکوت،که مسئولین کشوری ازاین سرزمین انتظار دارند،واژه ای دیگررامی توان بکاربرد؟؟؟


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, :: 9:9 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

کمال سرابندی متولد ۱۴ آبان ۱۳۳۵زابل،دریافت کننده جایزه هری راسل1997میلادی است.وی یکی ازرهبران ومحققین جهان درزمینه اسباب آلات کنترل ازراه دوروماکرویواست.ایشان یک روش علمی وعملی درفن مهندسی مایکرویوبوجودآورده اند که ظرفیت حوزه مایکرویو رادار راچندین برابرنموده ومورداستفاده قرارگرفته که جزء پیشرفته ترین ودقیق ترین مدلهای ریاضی می باشدونیزایشان بااستفاده ازسیستمهای جدیدتصویری رادار به تحقیق وتجسس دراطراف کره زمین وفضای سبز اقدام نموده است.

پروفسورسرابندی دروس جدیدی رابجای دروس گذشته دردوره دکترا وفوق دکترا بکارگرفته است.ایشان همچنین جایزه سال1996درزمینه مهندسی الکترونیک وعلوم کامپیوتری را دریافت نموده است.علاوه براین وی به عنوان اولین استادسال درآمریکانیزشناخته شده است.

ایشان هم اکنون به عنوان ریاست گروه علوم جغرافیایی وسنجش ازراه دورانجمن مهندسین برق والکترونیک درایالت میشیگان آمریکاوعضوهیئت داوران سازمان فضایی آمریکاNASAدرعلوم وفنون زمین شناسی برگزیده شده است.عضو شورای مشورتی ناسا، استاد مهندسی برق و علوم کامپیوتری و مدیر آزمایشگاه پرتوافشانی دانشگاه میشیگان آمریکا نیزمی‌باشند.

از وی تاکنون فصول گوناگونی در کتب مختلف و بیش از ۱۷۰ مقاله در مجلات مرجع چاپ شده‌است. عنوان سخنران برجسته وزارت آموزش و پرورش و علوم دولت فدرال آلمان و ارائه دهنده برترین مقاله در کنفرانس علوم ارتش آمریکا، بخشی دیگر از افتخارات وی می‌باشد.وی تحصیلات مقدماتی اش را در دانشگاه صنعتی شریف تهران گذراند


ارسال شده در تاریخ : جمعه 26 اسفند 1390برچسب:, :: 6:37 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

متخلص به سراجی،ازقصیده سرایان وشاعران نامدارسیستانی است که درنیمه اول قرن هفتم هجری قمری می زیسته است.دکترذبیح ا...صفاضمن تحلیلی ازشعرسراج،درشرح احوال وی چنین می گوید:سراجی سگزی شاعری قصیده سراومداح بود.ازاشعاراوپیداست که وی سیستانی بوده وبه جهت توانمندی زیادش دربکارگیری ردیف های اسمی،فعلی وجمله ای،مصارع الشعرانامیده شده است.

آتشی دارم به دل،ازآن دولعل آبدار   

بادتازلفش پریشان کرد،گفتم خاکسار

خاک ره گل می شود،ازآن آب چشمم تاچرا  

آتش اندرمن زد و رفت،ازبرمن بادوار


ارسال شده در تاریخ : جمعه 26 اسفند 1390برچسب:, :: 6:29 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درسیستان بدلیل دوری ازمرکز،هیچگونه سرمایه گذاری اصولی وزیربنایی انجام نشده وهمانندقبل ازانقلاب،همینطوربه حال خودش رهاشده واین منطقه ازخطه ایران،خودش بطورطبیعی وذاتی باسرعت کم،رشداندکی داشته است.

دوستانی که دردههاسال قبل به زابل آمده اند،اکنون باسفری به این منطقه،قضاوت خواهندکردکه به راستی هیچگونه تغییری دراین شهراتفاق نیفتاده است.حتی برخی ازمردم،که عمران وآبادانی رابه "فرهنگ"تعبیرمی کنندبه خوداین اجازه رامی دهندکه به مردم سیستان واژه هایی همچون:بی فرهنگ،محروم و...اطلاق نمایند.چراکه اکنون همه چیزخلاصه شده درظاهروتبلیغات وآنچه که باچشم دیده می شودونه آنچه درمخروبه هاوکتب تاریخی مدفون است.

به نظربنده،تنهااستان شدن این منطقه،فرصت جهش درکلیه ابعادراعینیت خواهدبخشید،اماموانع ومحدودیتهای فراوانی مانع رشدوتوسعه این سرزمین است که بسیاری ازدردهای اجتماعی همچون:اعتیاد،قاچاق و...که بطورکامل لمس می گرددازآنهانشات می گیرد.برای تجزیه وتحلیل وترسیم همه مسائل،دراین وبلاگ تلاش خواهدشدبامشارکت شمامخاطبان عزیز،موشکافانه همه عوامل موردمداقه قرارگیرد.


ارسال شده در تاریخ : جمعه 26 اسفند 1390برچسب:, :: 3:47 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

این خاندان ازاخلاف باستانی ترین سلسله شاهانی که قبل ازتاریخ بر ایران حکومت کرده اندمی باشند.گفته می شودسلسله هخامنشی احتمالاًبوسیله نسلی ازکیانیان تاسیس شده واین خاندان درسیستان،دنباله واولادآنهامی باشند.

مدت حکومت کیانیان برسیستان718سال بوده که باتسلط اسکندرمقدونی،آگاتوکلس ازاعقاب اسکندر والی سیستان شد.این خاندان پس ازآن وهمچنین تسلط اعراب برسیستان،اقبالی برای خودنمایی ودرخشش نداشتندتااینکه پسران لیث کیانی درقرن سوم هجری که حرفه رویگری(صفاری)راداشتندسلسله ای به نام صفاریان رابنیان نهادند.

باپایان یافتن حکومت صفاریان،همواره افرادی ازاین خاندان (کیانی )به عنوان تیول وتابع پادشاهان سلسله هابصورت خودمختاردرسیستان حکومت کرده اند.که مسکوکات بدست آمده گواه ومدرک روشن بر استقلال آنهامی باشد.ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی سیستان،همواره استقلال امرای کیانی راتضمین می کرد

سیستان درشوال785هجری(دسامبر1383میلادی)توسط تیمورتسخیروازآن به بعدحتی کیانیان نیزعملاًموجودیت حکومت محلی ومستقل وخودمختارراازدست دادند.


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:, :: 7:27 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

تحمل بارسنگین کلام اول دراولین متن تقدیمی به خوانندگان گرامی،سخت ترازآنست که بتوان گفت.علیرغم اینکه خودراحقیرترازآن می دانم که به عنوان زبان جامعه سیستان ،گفتمانی باجهانیان ازدریچه این پدیده زیبا(اینترنت)داشته باشم،لاکن تن به قضاداده ومی نویسم چون هستم.

امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید.

اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم.

امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.

 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 2:16 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content