طایفه خلیلی
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

در کتاب جغرافیای نیمروز نوشته ذوالفقار کرمانی آمده در دوره حاکمیت  خوانین سربندی بالغ برپانصد خانوار ازطایفه خلیلی درجوار سکوهه میزیسته اند که هدایت این طایفه برعهده درویش، عبدالله خلیلی میرظابط حاکم سیستان میباشد.نویسنده کتاب مذکور مردان خلیلی را قوی جثه ،سیه چرده وتوانمند درامور کشاورزی دانسته  واین طایفه را به همراه تعدادی دیگر ازطوایف بعنوان تیره های زیر مجموعه ایل سربندی قلمداد کرده است.درحالیکه طایفه خلیلی هیچ رابطه نسبی ویا سببی باسرابندیها نداشته وندارد.معمرین منطقه معتقدند ،خلیلی ها تنها ارتباط آنها با طایفه سرابندی طرفداری وحمایت جانی ومالی شان از حکام سربندی وشرکت شمشیرزنان آنها در لشکرکشی های حکام سربندی به مناطق افغانستان امروزی بوده بطوریکه این حمایتها به همراهی طوایف میرشکار وخمردرتاریخ سیستان ماندگار ودرآن دوران زبانزد خاص وعام بوده وبسیاری ازصاحبان ذوق وقریحه اشعارزیبایی درمدح مردان جنگی خلیلی ،خمر ومیرشکار سروده اند.ولی آنچه طایفه خلیلی ازاین جان نثاریها ورشادت ها درکارزار جنگ برای سرافرازی ایران عزیزدرحکومت سربندیها عایدش شد تنها وتنها ظلم ،ستم ،جور ،نامردمی ونهایتا قتل وغارت وآوارگی بود که سند آن عدم سکونت حتی یکنفر ازطایفه مذکور دراطراف سکوهه فعلی ومتواری شدن آنها به مناطق اطراف است.گفته میشود شدت قتل وغارت خلیلی ها بعد از کشته شدن علیخان سربندی  ودردوران حاکمیت تاج محمد خان آن چنان بیرحمانه بوده که عده ای ازافرادطایفه خلیلی حتی تاسالها بعداز آن حادثه جرات گفتن طایفه شان رانداشته وندارند. قتل وغارت طایفه خلیلی آنجنان وسیع بود که ازجمعیت پانصد خانواری این طایفه درآنزمان که عمدتا درسکوهه واطراف آن می زیسته اند هم اکنون عددی ازآنها درآن نواحی  باقی نمانده اند واگر کسانی هم مانده اندازبروز دادن نام فامیل وطایفه شان همچنان خوداری وشناسنامه هایشان رانیز بنام سایر فامیل ها اخذ کردندبیشتر خلیلی ها درآنزمان ازترس جان به افغانستان ،پاکستان، سرخس ، درگز، تربت جام ، زاهدان کوچ کرده اند.


ارسال شده در تاریخ : شنبه 30 فروردين 1393برچسب:, :: 9:29 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

بی بی در سیستان از ارزش و احترام خاصی برخوردار است

درسیستان به:

- زنان سادات

-زنان خوانین

-مادر بزرگ ها

-ماما(بی بی دایه)

 لقب بی بی می دهند و بسیار مورد احترام هستند.

به اعتقادسیستانیان،بی بی، روزی دردریاچه هامون به آبتنی خواهدپرداخت وموعودآخرالزمان ازاوزاده خواهدشد.


ارسال شده در تاریخ : شنبه 30 فروردين 1393برچسب:, :: 9:24 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

مرا بندگانى است كه دوستم دارند و من دوستشان دارم ،

مشتاق منند و من مشتاق آنانم، به ياد منند و من به ياد آنانم ...

كمترين چيزى كه به ايشان مى دهم سه چيز است :

اوّل : پرتوى از نور خود را در دلهايشان مى افكنم كه بدان

سبب از من خبردار مى شوند چنان كه من از آنان خبر دارم .

دوّم : اگر آسمانها و زمينها و هر آنچه در آسمانها و

زمينهاست در ترازوهاى آنها باشد در برابر ارزش آنها كم مى بينم .

سوّم : به آنان روى مى آورم و كسى كه من به او روى آورم

آيا فكر مى كنى كسى مى داند كه چه مى خواهم به او بدهم ؟!


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 7:30 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

وآغوشت گرمترین جای برای زیستن است


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 7:41 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

ﻣﻦ ﻫﻨوز...

ﮔــــﺎﻫﯽ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ به تومی اندیشم...

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽﺻﺪﺍﯾـــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨــــﻢ...

ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،

 ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ

ﺗــــﻮ ﺭﺍ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ...!!!


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 7:38 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

ایام عیدفرصتی پیش آمدتامسافرتی کوتاه انجام دهم وچون زابلی بودم دوست داشتم موضوع مسافرتم نیزدراین خصوص باشد.لذا استان خوزستان رابرگزیدم.

.......پس ازطی مسیری نسبتاًطولانی،واردشهراهوازمرکزاستان شدم.وازاهالی آنجاسراغ شهردزفول راگرفتم....

  ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, :: 8:43 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

امیر میر فرزندمحمدحسن درسال 1335در روستای جزینک شهرستان زابل متولد شد... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, :: 8:40 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

زمین باقی می ماند اما انسان فانی است،انسان به جهان چشم می گشاید،اما دوباره در قعر خاک مدفون می گردد.زندگی بس کوتاه است،اما سیستان در مکان جاوید خود پایدار باقی خواهد ماند.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, :: 8:36 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

ژیلبر لازار ( Gilbert Lazard) (متولد ۴ فوریۀ ۱۹۲۰)زبان شناس ایرانی و مترجم فرانسوی است.پایان‌نامهٔ دکترای وی دربارهٔ «شکل‌گیری زبان فارسی» (۱۹۴۸) بود.او استاد راهنمای دکترعلی شریعتی و همسرش پوران شریعت رضوی دردانشگاه سوربن در دورۀ دکترا بودوبه زبان سیستانی نیزعلاقمندبود.

کتاب ریخت‌شناسی فعل در زبان سیستانی به زبان فرانسوی ازآثاراین سیستان شناس غربی است.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, :: 10:28 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

نامش ابوالقاسم و "رضایت " تخلّص می کرد.او در سال1296 هجری قمری متولد شد .و در کسب علم رنج فراوان برد و سال ها در دبیرستان ها مشغول تدریس بود.و در شعر و شاعری ید طولانی داشت .

ابیاتی از وی:
کسان آسوده می خوانند ما را
که حال دل نمی دانند ما را ...

به دوش خاطر ما آرزوها..
سوارانند و می رانند ما را

اگر در پای ما گوهر فشانند
غبار از دل نیفشانند ما را

ستانیم از جهان داد دل خویش
اگر از خویش بستانند ما را...


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, :: 12:22 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

نوروز در سیستان نیز مانند اقوام و مناطق ایران و بعضی کشور های همسایه از جایگاه والایی برخوردار است. در سیستان نوید بخش بهار آمدن پلپلاسی (پرستو) و بلبلان و سر سبزی و نسیم باد (شمال باد یا باد آرام) می باشد. مردم سیستان برای رفتن به پیشواز عید مراسم خاص خود را دارند. مراسمی که نشان از نوع دوستی و آینده نگری شان دارد. مردمی شاد و مهمان نواز که با توجه به سرسختی طبیعت شان سخت به این اصول و عقاید پایبندند. مراسم نوروزی سیستان به مراسم قبل از عید و بعد از عید تقسیم میشود: چند روز قبل از عید مردم با پخت کلوچه و خانه تکانی و آماده کردن لباس های نو به استقبال بهار می روند. همچنین با گذاشتن سبزه ها بر چهارسوی سقف خانه و همچنین زدن سبزه روی درب اصلی خانه (به مراسم علفه معروف است) که نماد سبزی و نشاط و همچنین امیدی یست برای سالی نیکو به استقبال بهار می روند.

مراسم اوشیدر که رسمی باستانی و آیینی ( مربوط به آیین زرتشت) مراسمی دیگر برای استقبال از بهار بوده که در آن دختری جوان و باکره را زنان در میان می گرفتند و در ساحل دریاچه هامون او را شسته و تا صبح روز عید به پایکوبی می پرداختند.
مراسمی دیگر که مختص نوروز نمی باشد و در همه اعیاد سیستانی ها انجام می گیرد مراسم پرسه است که آشنایان و دوستان تازه داغدار در مراسمی به دیدار خانواده داغدار رفته و برای مرحوم آمرزش و برای بازماندگان تسلی خاطر می خواهند.

 در حین سال تحویل تمام پنجره ها را باز کرده تا خیر و خوشی و هر آنچه از خوبی هاست به درون خانه آمده و سالی خوش را نوید بخش باشد.
همچنین فردی از خانواده و یا فامیل که به خوش قدمی و نیکرویی معروف است اولین کسی ست که بعد از سال تحویل وارد خانه می شود تا سالی نیکو در پیش باشد.
بعد از مراسم سال تحویل یکی دیگر از مراسم برگزار می شود که نماد کامل انسانیت و صله ارحام می باشد. فامیل ها در مکانی جمع شده و به صورت دسته جمعی به خانه آشنایان و دوستان و فامیل ها می روند. در این مراسم مردم از بیماران عیادت می کنند و در بازدید از هر خانه کینه ها و کدورت ها بر طرف می شوند.
اما چند پیام تبریک به گویش سیستانی:
* گل کرگز پیشکش بهار ور تو عیدتان مبارک
* پلپلاسی و شمال باد (نسیم) از طرف ما عیده ور شما تبریک می گه.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 3 فروردين 1393برچسب:, :: 10:15 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

سیستانیان در روز های قبل از عید بر چهار گوش بام خانه هایشان سبزه می گذارند. و همچنین بر روی درب های ورودی خانه سبزه می آویزند.

این رسم که یاد آور تولد و نو شدن دوباره است نو شدنی که نماد و نشانه اش سبزی طبیعت و آمدن بهار است. در سرتاسرمنطقه سیستان کهن این رسم دیرینه وجود دارد.
گذاشتن سبزه بر بام خانه به جز نشان نوشدن و آمدن بهار می تواند خواستگاهی برای سالی نیکو و پر نعمت و فراوانی از طبیعت باشد. طبیعت خشک و خشنی که گاهی با مردم سیستان سر ناسازگاری دارد.

طبیعت در نزد مردم سیستان جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که مردم وابستگی شدیدی به طبیعت دارند. و از زمین بیشترین بهره وری را داشتند شاید برداشت سه محصول در یک سال پاسخ طبیعت به رسم علفه باشد که شاید برای سپاسگذاری از طبیعت برای بهره بیشتر دادن به سیستانیان انجام می گرفته است.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 3 فروردين 1393برچسب:, :: 10:9 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : شنبه 16 فروردين 1393برچسب:, :: 4:10 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

این پل در 24 كیلوتری كركویه و 18 كیلومتری زرنج از توابع زاهدان کهنه بوده و امروزه به صورت ویرانه‌ای در آمده و در میان جنگل انبوهی از درختان گز محصور شده است. این پل از آجر ساخته شده و قدمت آن از مناره قاسم آباد ـ مربوط به قرن 6 بیشتر به نظر می‌رسد.پل مزبور دارای دو دهانه به عرض 3/69 متر است كه با پایه‌ای به عرض 3/40 متر از یكدیگر جدا شده است.در ساختمان پل بیش از حد مصالح ساختمانی به كار رفته و در نتیجه، زیبایی، قربانی استحكام بیش تر آن شده است


ارسال شده در تاریخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, :: 9:12 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : جمعه 15 فروردين 1393برچسب:, :: 8:45 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

دومنزل زمین تا لب هیرمند          بود آب خوش و بیشه و کشتمند

در اوستا دریاچه هامون بصورت «کان سویا» و «کاسو» و ذریه کیانسیه و آب کیانسیه یاد شده و در کتب پهلوی ساسانی به شکل کیانسیه در متون فارسی میانه کانفسه آمده که همواره با کوهی بنام اوشیدم یا اوشیدرن توصیف شده است ...

  ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 8 فروردين 1393برچسب:, :: 9:26 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

آغازسال1393شمسی-2573ایرانی-7036آریایی-3752زرتشتی و1247سیستانی مبارک


ارسال شده در تاریخ : جمعه 1 فروردين 1393برچسب:, :: 1:1 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content