ابوعبدالله محمد کرّامی سجستانی
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

ابوعبدا...محمدابن کرام از مردم سیستان بود و فرقه ی کرامیّه را به وجود آورد.او در زمان محمد ابن طاهر به نیشابور رفت و دعوت خود را در آنجا پراکند .
او زاهد و صوفی سیستان در سال 234ه. ق و در شهر زرنج به دنیا آمد .
وی نزد استادانی مانند: زاهد احمد بن عرب و ابراهیم بن یوسف ما کیانی متوفی به سال 244 و علی بن حجر تحصیل کرد.
پس از آن به حج رفت و مدت 5 سال در آنجا بسر برد. و پس از بازگشت به سیستان تمام اموال خود را فروخت و به نیشابور رفت.و در آنجا به نشر عقاید خود پرداخت.

ابوعبدالله محمد کرّامی سجستانی، متولد و وفات: ( ... ۲۵۵) قمری، محدث ، متکلم ، زاهد و عابد و شیخ و پیشوای کرٌامیه بود. اصل او زرنج ، از نواحی سجستان است. در سجستان نشو. نما یافت. سپس به شهرهای خراسان رفت. در بلخ از ابراهیم بن یوسف ماکیانی ، در مرو از علی بن حجر ، در هرات از مالک بن سلیمان و عبدالله بن مالک بن سلیمان و در نیشابور از احمد بن حرب حدیث شنید. وی در نیشابور سکنی گزید. او با احمد بن عبدالله بن خالد جویباری معاشرت و مجالست نمود و از وی و محمد بن تمیم سعدی که هر دو از حدیث سازان مشهور هستند ، احادیث بسیاری را فرا گرفت. محمدبن اسماعیل بن اسحاق و عبدالله بن محمد قیراطی و ابراهیم بن محمد بن سفیان و ابراهیم بن حجاج و احمد بن محمد بن یحیی دهّان از او روایت کرده اند. کرّامی مدت پنج سال در مکه مجاور بود. وی از جمله متکلمینی است که به سبب اظهار مطالبی در باب توصیف ، تشبیه و حتی تجسیم خداوند مذهب خاصی را پدیدآورده است. او به مدت هشت سال در نیشابور زندانی گشت و چون آزاد شد به بیت المقدس رفت و در آن دیار درگذشت و در قبرستان باب اریحا دفن شد. شاگردانش مرتب بر قبر وی معتکف بودند. کرامیه ، که طایفه ای از مشبهه هستند ، منسوب به وی می باشند. از آثارش "عذاب القبر" است که در آن به پاره ای از عقاید خود اشاره کرده است. در "الوافی بالوفیات" ، سال وفات وی ۲۵۶ق و در حواشی "تاریخ بیهقی" کتاب "السر" نیز از جمله تألیفات وی ذکر شده است.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 7 مهر 1393برچسب:, :: 11:6 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

ايوب بن ابي تميمه مشهور به سجستاني،مشهورترين غلام عمار بن ياسر بود که اهل سنت او را در رديف بزرگان فقهاي تابعين قرار داده اند. وي در سال 131 (ه ق) در سن 65 سالگي در بصره به وسيله‏ ي بيماري طاعون از دنيا رفت.
شاگردي او را صاحب کتاب «نور الابصار»، «تذکرة»، «مطالب السؤال»، «الصواعق»، «حلية الأولياء»، «الفصول المهمة» و... نقل کرده‏ اند. در کتب رجالي شيعه نيز وي را از اصحاب امام صادق عليه‏ السلام شمرده ‏اند.
او از شاگردان امام صادق عليه‏ السلام بوده وازدریای معرف ودانش ایشان کسب فیض نموده که توانسته از فقها و علماي معروف اهل سنت گردد.


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 2 شهريور 1393برچسب:, :: 7:35 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

شیخ ابوالحسن بشری سجزی ، او از مشاهیر و عارفان اواخر قرن چهارم و از پیروان خواجه عبد الله انصاری است.خواجه عبدالله گفته است : از مشایخ که من دیده ام ،سه تن بوده است .خرقانی،طاقی،و ابوالحسن سیستانی که هر سه جاسوس قلوب بودند.
از سخنان او:چون در شخص حسن صوری دیدی از آن پی به حسن باطنی ببری
آن را که همت بر طلب علم باشد ،اگر چند به مقام علم نرسیده باشد ،لااقل از جهل مرکب دور باشد .و اگر به مقام علم رسید جهل از اطراف وی به بنگاه نیستی قدم خواهد نهاد و چون در مرد جهل بسیط نباشد او را رفته رفته به مقام قرب خواهد کشانی

 


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 1 خرداد 1393برچسب:, :: 3:34 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

خواجه عبدا... انصاری معروف به پیرهرات هيچگاه با شيخ عمو (صوفی نامداربلخ)درمورد الهيات هم نظر نبوده براي اينكه او ديگر معلميني همچون" تاكي سجستاني" و" بشيري سگزي" داشته است.خواجه محمدتاکی (طاقی)سجستانی ازعارفان بنام قرن چهارم هجری است.این عالم بزرگ وپرهیزگار،اهل تعلیم وتربیت بود.شخصیت عرفانی برجسته وی باعث شدافرادی همچون خواجه عبدا..انصاری درمکتب وی تلمذنمایند.

قطب المشایخ ،مرشد السالکین ابوعبدالله محمد بن قعل الطاقی مشهوربه خواجه طاق (رح)متولدزرنج سیستان که عمرخودرادرهرات گذراند.درعلوم شریعت وطریقت وحقیقت درجه علیا داشت ورسوم صوفیه واشارات راایشان نیکومیدانست حضرت شیخ الاسلام پیر هرات  فرمود ند که هرگزهیچ بزرگی باهیبت تر ازخواجه طاقی را ندیده ام واو پیر من است . واگراورانمی دیدم اعتماد مذهب حق نمی دانستم

نقل است که خواجه عبدالله طاقی فرمود ند که من هزار پیر رادیده ام وخدمت کرده ام که همه اهل کرامت بوده اند.

گویند درزمان حیات ایشان درویشی ازطرف بلخ آمده بود ودرشهر میگشت دیدکه مردم بی انصافی میکنند وظلم ازحد گذشته بخدابنالید واز شهر بیرون رفت درساعت آتشی درهرات افتاد وبمسجد جامع رسید مسجد چوبین بود سوخت ومرد خودرابه وطن رسانده بود مردم بیچاره شدند نزد خواجه رفتند حضرت خواجه درباغ خود تاک میبریدند . شیخ تاکی را گرفته سرنخ رابطرف بلخ پرتاب نموده ابدال راازدروازه بلخ کشیدند وبه هرات آورد نصیحت فرمودند که چراشهرمسلمانان راآتش زدی گفت ازسببی که علاج کرده نتوانستم حضرت خواجه خطر آب چشم خود به طرف شهرانداختند آتش فرونشت.(این داستان ازنضحات الانس بنام خواجه محمد چرمگروسلطان مجدالدین طالب آمده است ) 

وفات حضرت خواجه طاق بسال 416 هـــ ق درهرات بوده  ومدفن مبارکش درمقبره درب خوش می باشد .

 شاهرخ میرزافرزند امیر تیمورگورگان برسرتربت آن بزرگوارعمارتی عالی ساخته وسلطان حسین بایقرا دهلیزودرتبدی درجنب آن عمارت بنانهاد که هردوی شان همیشه بزیارت مزار ایشان میرفتند.

مزار حضرت خواجه طاق بیرون درب خوش درجنوب جاده که ازدروازه خوش بجانب تانک مرکز میرود است .چون ازدرب خوش وقت نمای جاده به طرف جنوب کشیده شده بنام جاده خواجه طاقی یاد میشود که این جاده به مزارحضرت خواجه طاقی منتهی میشود . وآنجاباغچه است وحوضی دروسط آن جهت وضو ودرجنوب باغچه خاک ابوعبدالله طاقی بالای بلندی واقع است .واطراف آن بخشت پخته ساخته شده وساختمان که دردوره تیموری ساخته شده بود کاملاًویران گردیده است.

در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان فرامرز خان سپهسالار ونایب الحکومت هرات مزار خواجه طاق را ترمیم نموده ودوعدد لوحه سنگ بخط نستعلیق نیز نصب کرد

درسالهای 1340 ه ش نیز مزار آن بزرگوار تخریب بود که به همت محترم صوفی زاده تاجر خیر هرات  دوباره ترمیم گردید

مزار حضرت خواجه عبدالله طاقی مورد احترام خاص وعام میباشد


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 2 آبان 1392برچسب:, :: 11:31 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

ابوالفضل الحافظ القاضی بن موسی البستی،یکی ازفضلاوعرفای نامداردرتاریخ تصوف ایران است.این عارف،محدث وعالم مشهورسیستانی،صاحب تالیف کتابهای متعددی ازجمله کتاب شرح شفامی باشد.

درکتاب ریاض العاشقین آمده است که:شیخ ابوالفضل بستی بعدازشیخ احمدغزالی به هدایت سالکان مشغول بود.وی باشیخ ابونجیب سهروردی وعین القضات همدانی برادرطریقت بوده است.ابوالفضل بستی درسال550ه.ق.درزمان سلطان سنجربن ملکشاه سلجوقی وفات یافت.

 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 17 دی 1391برچسب:, :: 9:21 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

خواجه یحیی بن عمار از عارفان بزرگ در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم سیستان است.وی از شاگردان شیخ ابوعبدالله خفیف شیرازی است.

خواجه عبدالله انصاری نزد امام یحیی درس فقه و حدیث آموخته است.

یکیاز شاگردان وی به نام خواجه عبدالله درباره او گفته است :من در تذکره وتفسیر شاگرد خواجه امام یحیی عمارم .اگر من وی را ندیدی دهان باز نتوانستیکرد .

خواجه یحیی مردی عارف و فاضل و محدث و فقیه بود و خواجه عبدالله که غوغایی در ادبیات و عرفان بپا کرده از تربیت یافتگان مکتب اوست.

خواجه امام یحیی سیستانی در سال 420در هرات درگذشت

امروزه آرامگاه این بزرگوار و پیرخواجه به زیارت "خواجه غلطان" در هرات معروف است.

 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 3 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 5:57 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

زبدةالسالکین امیر اقبال شاه سیستانی فرزند سابق سیستانی ،از امیران برزن سیستان و در تصوف مرتبه ای عالی داشت و در معرفت دارای مقام عالیه.

وی از عارفان قرن ششم هجری در سیستان بود .و یکی از مریدان خاص و اصحاب مقرب شیخ علاء الدوله سمنانی بود. در کتاب احیاءالملوک به شناختن شخصیت امیر اقبال پرداخته شده است. امیر اقبال در سال 785درگذشت و در صالحان جوین دربیست کیلومتری مرز افغانستان و ایران در استان نیمروز مدفون شده است.امروزه روستای فیض آباد در کنار آرامگاهش ساخته شده و مزارمیراقبال زیارتگاه صاحبدلان است در کنار زیارتگاه چاه آبی برای شرب و خانه هایی برای استراحت زائران ساخته اند.از آثار میراقبال می توان به کتاب چهل مجلس ورساله ی اقبالیه اشاره نمود.

 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 19 فروردين 1391برچسب:, :: 5:0 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

وی از عرفای‌ قرن‌ ششم‌ و مروّج‌ سلسله چشتیه‌ درهندبودکه درسال 537ه.ق به‌ دنیا آمد.‌ وی‌ از سادات‌ سیستان‌بوده و در قصبه سجز به‌ دنیا آمد؛ از این‌رو،وی‌ را معین‌الدین‌ حسینی‌ سجزی‌ (سیستانی‌) نیز می‌خوانند. ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 14 فروردين 1391برچسب:, :: 7:36 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content