معرفی برخی روستاهای سیستان-3
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

ده دهمرده
 روستای دكدهمرده ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  341  نفر (  67 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 12   50         56     130   180    
زن: 8    11         32      93     161
روستای ده همرده دارای آب و برق  است . این روستا علاوه بر مسجد دارای یک  آموزشگاه ابتدایی می باشد و از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای  شورای اسلامی  است.
حمزه اباد
 روستای حمزه اباد ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  269  نفر (  54 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 37    15      46      93    134    
زن: 21      1       36       76    135
روستای حمزه اباد دارای آب و برق  است . این روستا علاوه بر مسجد دارای یک  آموزشگاه ابتدایی می باشد و از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای  شورای اسلامی  وشرکت تعاونی روستایی  است. همچنین در روستای حمزه آباد خانه بهداشت و دفتر مخابرات  نیز وجود دارد
حسين باقر
  روستای حسين باقر ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  210  نفر (  62 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 22   23      29        69    107     
زن: 23     3       18        48     103    
روستای حسين باقر دارای آب و برق  است . این روستا دارای  یک مسجد است. از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای شورای اسلامی  و  دفتر مخابرات می باشد .  
حاجي خدارحم
 روستای حاجي خدارحم  ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  205  نفر (  55 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد:11    34       25      57       90     
زن:  9     0        23     54     115
روستای حاجي خدارحم دارای آب و برق  است . علاوه برمسجد دارای خانه بهداشت  ودفتر مخابرات نیز می باشد.
 چهارخمي
 روستای چهارخمي ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  574  نفر (  122 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 85   30      88    154    269    
زن:  50     1     77     165    305
روستای چهارخمي دارای آب و برق  است . علاوه برمسجد دارای یک آموزشگاه ابتدایی  ویک آموزشگاه  متوسطه دوره اول  پسرانه  می باشد .از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای شورای اسلامی  ,شرکت تعاونی روستایی و خانه بهداشت می باشد 


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 16 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 7:34 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

 ده تقی

روستای ده تقي ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  110  نفر (  29 خانوار) بوده‌است
       جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 10     13      21     40    62  
زن:   8       1        7     24    48
روستای ده تقي دارای آب و برق  است . این روستا علاوه بر مسجد از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای  شورای اسلامی  است.
ده اقائي
 روستای ده اقائي ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  57  نفر (  19 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد:   2      7          4       14     28
زن:    1     0           5      14     29
روستای ده اقاجان دارای آب و برق  است . این روستا علاوه بر مسجد دارای یک آموزشگاه ابتدایی است.  همچنین از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای شورای اسلامی  می باشد.
ده اقاجان
 روستای ده اقاجان ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  80  نفر (  17 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 16      2      12      23      39
زن:  6     1        13     24      41
روستای ده اقاجان دارای آب و برق  است . این روستا  دارای یک مسجد است و همچنین از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای شورای اسلامی  می باشد.
ده اخوندغلامي
 روستای ده اخوندغلامي ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  282  نفر (  58 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 21     45      52      93    136
زن:  28      2      37     80     146
روستای ده اخوندغلامي دارای آب و برق  است . این روستا  علاوه بر مسجد دارای یک آموزشگاه ابتدایی ویک آموزشگاه متوسطه اول دخترانه می باشد.  همچنین از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای شورای اسلامی   وخانه بهداشت ودفتر مخابرات است.
دولت اباد
 روستای دولت اباد ازتوابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان  ایران است .
این  روستا در دهستان   محمد آباد قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن  675  نفر (  144 خانوار) بوده‌است
      جنسیت   باسواد  دانش آموز شاغل بیکار
مرد: 57   105     104    208    320
زن:  48     4      80      184      355
روستای دولت اباد دارای آب و برق  است . این روستا  علاوه بر مسجد دارای یک آموزشگاه ابتدایی ودو آموزشگاه متوسطه اول دخترنه وپسرانه ویک واحد آموزشی متوسطه دوم  دخترانه می باشد.  همچنین از نظر واحدهای سیاسی واداری  دارای شورای اسلامی  می باشد. ،از دیگر مراکز اداری می توان از مرکز بهداشت  , داروخانه ,  تسهیلات زایمانی وخانه بهداشت نام برد.
همچنین این از یک مکان ورزشی وکتابخانه عمومی برخوردار است.


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 16 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 7:14 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

معرفی برخی روستاهای سیستان

  ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 20 آذر 1394برچسب:, :: 2:46 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

تیمورآباد یا تمبرآبادروستایی است در بخش شیب آب شهرستان زابل وجزء شهرستان هامون.این روستا مرکز دهستان تیمورآباد و در ۵/۱۵ کیلومتری جنوب غربی شهرزابل و در مسیر راه زابل به کوه خواجه ۱۱ کیلومتری شمال غربی محمد آباد و در منطقه‌ای دشت وروبروی روستای دادی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۸۰ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است.جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۹۸ خانوار) ۳۵۱ نفر است که به زبان سیستانی صحبت می کنند و مذهب آنها شیعه اثنی عشری است.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 16 آذر 1394برچسب:, :: 10:47 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

واژه لورگ باغ ازدوکلمه ی« لورگ  وباغ »تشکیل شده ودرگویش سیستانی بدین گونه معنا گردیده است:لورگ یعنی تپه یابلندی که از اطرافش بلندترودر حصارآب،تالاب یا نیزار باشد.باغ هم به معنای مکانی سرسبز،آباد وخرم است.. ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394برچسب:, :: 2:21 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

1-لوتک مرکزی 2. لوتک اسلام اباد 3. لوتک حسین آباد 4. لوتک پسند خان مالکی 5. لوتک عظیم خان6. لوتک رحیم خان 7. لوتک صفر شاه(سوردغال) 8. لوتک کرم شاه 9 . لوتک علیشاه (شیر محمد)10. لوتک دوران خان11. لوتک ابراهیم میرزاخان12. لوتک پسندخان نورمحمد13. لوتک لال خان14. لوتک سفید خان 15. لوتک جما سیاه خان 16. لوتک سکوهه17. لوتک بندهی 18. لوتک دل آسا(بودارک)19. لوتک دوست محمد حاجی (ده سرحدی)20. لوتک قلعه سام(قلعه سار) 21. لوتک مسافر کلاتی22. لوتک پل اسبی23. لوتک پشت دشت24. لوتک حسن آباد(شهرک حسن اباد)25. لوتک ورمال26. لوتک کندو27. لوتک آخوند غلامی 28. لوتک رسول بیک29. لوتک رحمان 30. لوتک کهنه(لوتک رخشانی)31. لوتک جمعه میرزا32. لوتک گل محمد33. لوتک قلعه رستم (لک زایی)34. لوتک برفی35. لوتک برقی36. لوتک فقیر37. لوتک حسن 38. چاههای محمدرضاخان سرابندی39. اوجدارگنبد(حوض دارکندر)40. تپه طالب خان41. آل گرگ42. لوتک علی اکبر43. لوتک ملا نظر44. لوتک اسماعیل زهی45. شهرک جدید رامشار46. لوتک خاکسفیدی47. لوتک نورزهی48. موتوراصغر میر49. موتور ایثار50. موتور شریف51. تاسوکی52.چاه صاحب الزمان53. پاسگاه پل شیله 54. پاسگاه دشتک55. گروهان ژاندارمری تاسوکی ۵۶.کارخانه سیمان سیستان


ارسال شده در تاریخ : جمعه 12 تير 1394برچسب:, :: 12:46 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

روستای کوددر۸کیلومتری شهرستان زهک قراردارد.این روستادارای حدود۲۰۰خانوارمیباشد.مردم روستاامورات خودراازطریق کشاورزی ودامداری میگذرانند.این روستادارای یک مدرسه دبستان ویک مدرسه راهنمایی ویک شرکت تعاونی ویک خانه بهداشت وپایکاه بسیج ودفتردهیاری میباشد.این روستایکی ازروستاهای شهیدپروربوده که کوچه های این روستابه نام شهیدان روستانامگزاری شده است .یک کیلومترنرسیده به روستای کود،روستای اسلام ابادکه محل زندکی فامیل اشترک است و۲کیلومتربعدازکودروستای زینل وروستای شاهدوست خالقی قراردارند این سه روستانسبت به روستاهای دیگرسرسبزتربوده وهرساله دراوایل سال نو،مسافرانی به این روستا سفرمیکنند.درنزدیکی این روستاهاآثارباستانی ازقبیل ارگ تیمورلنگ وجنگل نیاتک قراردارند.جاده این روستاازیک طرف به شهرستان زهک وازطرف دیگر به جاده ده سیاسروازانجابه جاده زابل متصل میشود.فامیل هایی که درروستای کودسکونت دارندعبارتداز:میرشکار/دهمرده/خمر/مرادعلی/آتش فراز/آتش پنجه/نارویی/جهانتیغ/زینلی/لشکری/انصاری/گرگیچ/سراوانی/محمدزاده/شکارچی/محمدزایی/قربانی/کده ای/استوار/کریمی/محمددادی/محکمی


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 8 تير 1394برچسب:, :: 1:8 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

روستای کلوخی از توابع دهستان بنجار ، بخش مرکزی شهرستان زابل می باشد... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393برچسب:, :: 11:39 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

روستای شوکی ازتوابع پشت آب شهرستان زابل می باشدکه مظاهرزندگی سنتی وبافت معماری اصیل سیستان رابه خوبی می توان درآن مشاهده کرد.وجه تسمیه این روستا در واقع به نوعی گاو کم جثه بر می گردد که در این روستا به وفور یافت می شده و درگویش سیستانی بدان «شوکّ» گفته می شود.گفتنی است در فرهنگ پهلوی «فره وشی» نیز از نوعی گاو با عنوان «شیرشوک» یاد شده است که مردم با آن به خونیرس (ایران کنونی) مهاجرت نموده اند 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 دی 1393برچسب:, :: 7:58 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

گوری یکی از روستای قدیمی سیستان با قدمت چند هزار ساله می باشد که در بخش جزینک شهرستان زهک ، در فاصله 12 کیلومتری با زابل قرار گرفته است و مردمی مهمان نواز و خونگرم دارد...

سیستان ای سرزمین یادها
سرزمین ناله ها فریادها
سیستان ای پاره تن ای طلوع
سیستان ای فصل سرسبز شروع
"تو همیشه بامنی من خوشدلم
گر بود در قعر گوری منزلم"

  رقیم سیستانی ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 دی 1393برچسب:, :: 7:29 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

گله چه يا (گله چاه ) روستایي است در شهرستان هيرمند كه در كيلومتر 30 جاده مواصلاتي زابل به اين شهرستان با دو كيلومتر فاصله در شمال جاده واقع گرديده است .

اما چرا گله چاه ؟؟؟؟
گله در لغت به معني زياد وگله چاه هم به محل چاههاي زياد گفته ميشود
و به اختمال يقين  فلسفه نام گذاري اين روستا هم به جهت قرار گرفتن بر روي گسل زير زميني آب شيرين است كه با حفر چاههاي زياد از دل زمين ميجوشد و مورد بهره برداري قرار ميگيرد .

اگر به منطقه ميانكنگي وشهرستان هيرمند تا كنون سفر كرده باشيد . در حد فاصل اعلام شده به  طرف جنوب منطقه اي  سرسبز است  كه در طول خشكسالي چندين ساله كشت وزراعت بصورت عادي ومعمولي رواج  داشته است  ودر روستايي صوفي سيدي و سه  راهي ملكي به اوج  سرسبزي وطراوت  مي رسد
آنچه شواهد و گفته هاي  حكايت دارد اينكه : از درياچه هيرمند در شمال وكنار روستاي تخت عدالت ( اربابي ) اين سفره آب زير زميني آغاز وبطور مستقيم به قسمت جنوب ادامه يافته و روستاهاي برج ميرگل ، گله چاه ، عيدوسهراب ، سيدك ، حسينعلي خو، صوفي سيدي ، صفرزايي ، شركت چاه ، منديلان ، ميرجعفرخان ، نياتك وحوزه شهرستان زهك ودر نهايت چاه نيمه ها را كه در يك خط مسقيم قرار دارد را پوشش ميداده است .
نكته قابل توجه اينكه تنها در همين مسير گسل آب شيرين وجود دارد كه كشاورزان با حفر چاه در طول اين سالها به كشاورزي ودامداري پرداخته اند. حال اينكه روستايي پودينه كه در مجاورت روستاي عيدوسهراب قرار دارد از وجود اين آب شيرينبي بهره اند   .

در گذشته بسيار دور در اين مسير چاههاي فراواني حفر گرديده ومردمان ساكن در اين منطقه از آب اين چاهها جهت مصارف كشاورزي ودامداري استفاده ميكردند و شايد بتوان گفت نام روستاي گله چاه هم به جهت قرار گرفتن در اين مسير بوده است .


ارسال شده در تاریخ : جمعه 21 آذر 1393برچسب:, :: 10:13 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

سي واندي سال پيش از وقتي اطرافم را شناختم اينجا را ديدم روستاي با زندگي سنتي وخانه هاي گلي... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 11:54 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

 
عکس دهه40روستای دادی درفیلم مستندبادصبا
به نقل ازوبلاگ شهریارزاهدان:
روستای دادی یكی ازروستاهای تاریخی وباقدمت  منطقه ی شیب آب سابق وشهرستان هامون فعلی درسیستان است كه در12 كیلومتری شهر محمدآباد و2 كیلومتری شمال بخش تیمورآباد واقع می باشد ، این روستابراساس سرشماری سال 1385 جمعیت آن 270 خانواروحدود300 نفر است درحالیكه جمعیتش دردهه 30 بیش از2000 نفربرآوردشده است...


 ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, :: 2:41 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

زالق . [ ل ِ ] (اِخ ) رستاق یا قلعه ای بوده است در سجستان (سیستان ). بلاذری آرد: عبداﷲبن عامربن کریز که در 30 هَ . ق . بعزم خراسان میرفت با لشکریان خود در شیرجان (سیرجان ) کرمان فرود آمد و ربیعبن زیادبن انس حارثی را به سجستان فرستاد. ربیع پس از گذشتن از فهرج و همچنین از بیابانی بطول 75 فرسخ به زالق که قلعه ای بود واقع در 5فرسخی سجستان رسید. در روز مهرجان (مهرگان ) بدان حمله برد و آن را گشود و چون بر دهقان (رئیس ) قلعه دست یافت دهقان نیزه ٔ خود را در زمین فرو کرد و جای آن را از طلا و نقره پر ساخت و با آن مبلغ طلا و نقره ، آزادی خود را از ربیع خریداری کرد. سپس ربیع به قریه ٔ کرکویه در 5فرسخی والق رفت . در همان روزها که مردم زرنج امیر خود را جانشین عبدالرحمن بن سمرة (خلیفه ٔ عبداﷲبن عامر) بود اخراج کردند، مردم زالق نیز پیمان صلح خود را شکستند و چون علی (ع ) از جنگ جمل فراغت یافت حسکةبن عتاب حبطی و عمران بن فصیل برجمی با گروهی از دزدان عرب بزالق رفتند، اموالی از مردم آنجا گرفتند و جد بختری (اصم بن مجاهد) را اسیر کردند. (از فتوح البلدان بلاذری چ بریل صص 393 - 395). یاقوت آرد: رستاقی است بزرگ در سجستان مشتمل بر قصرها و قلعه ها و ربیعبن کریز آن را گشود و 10هزار تن از اهالی آنجا را ببردگی گرفت . اتفاقاً غلام دهقان (رئیس ) زرنج که 300هزار درهم از درآمد غلات قریه های مولای خود گرد آورده بود و همراه خود داشت ، بدست ربیع افتاد. ربیع از غلام پرسید همه ساله منافع دهقان به این مبلغ میرسد گفت آری . پرسید از کجا بدست آورده است جواب داد: به کمک بیل و کلنگ . (از المعجم البلدان ).


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:, :: 3:1 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:, :: 7:17 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

پیران (زابل)، روستایی از توابع بخش پشت آب زابل است.این روستا اکنون جزء شهرستان ادیمی قرار دارد و در 9کیلومتری جنوب غربی شهرزابل و در ۴ کیلومتری شمال غربی علی آباد و در منطقه‌ی دشت واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است .عباس عسکری فرزند محمدبن لشکرازبزرگان آن طایفه می باشد.که فرزند ایشان حاج غلامحسین عسکری(کیخا) پدرشهیدان عسکری اززابل نیزازبزرگان فامیل می باشد.جمعیت این روستا ۹۲۵ نفر (۱۹۳خانوار) است.


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 12 تير 1393برچسب:, :: 5:59 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

این روستا در۱۸کیلومتری شهر زابل در بخش شیب آب و نزدیک دریاچه ی هامون واقع است.جمعیت آن ۹۰خانوار وحدود۳۵۰نفرمی باشند.فامیل های ساکن این روستا عبارتنداز:غلامی،راهدار،صادقی و نادری .در مجاورت این روستا زیارتگاه حضرت ابوالفضل قرار دارد.افرادی مانند معاون ریاست جمهور سابق(محمدشریف ملک زاده)و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور؛سفیر سابق ایران در کشور افغانستان(فداحسین مالکی) و...اهل این روستای زابل می باشند


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, :: 9:51 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

زادگاه اصلی بسیاری ازخلیلی های تیره ذوالفقاری ( شاهسواری )"خیل شِب"ویاخانه های "کَبلِه مَجانِ خلیلی" دریک کیلومتری جنوب روستای سنچولی سابق ویک کیلو متری شمال مجتمع فعلی روستای سنچولی واقع که بعداز سیل سال هفتاد سیستان متروکه گشته است... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 2 خرداد 1393برچسب:, :: 10:0 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

نام کنگ برگرفته شده از سه کنگ 1. کنگ شیر علی خان 2. کنگ میر عبدالله3.کنگ خواجه  است.

فاصله روستا تا شهر زابل 35 کیلو متر و تا مرز افغانستان 7 کیلو متر میبا شد و در مجاورت بازار چه میلک قرار دارد. در این روستا در حدود 120 خانوار زندگی میکنند ....این روستا 150 سال قبل توسط شیر علی خان سنجرانی که در روستای برج افغان سکونت داشت و محل مرتع ودامداری او در این روستا بود ساخته شده ودر گذشته این منطقه جنگل بوده است

محصولات این روستا گندم وجو وعدس و مرکبات بوده ودامداری و گاو داری نیز رواج داشته است .سیفی جات منطقه بسیار معروف است واز جمله اثار باستانی این روستا منزل شیرعلی خان سنجرانی میباشد که 135 سال پیش ساخته شده است .در این روستا اب وبرق وتلفن و مدرسه ابتدایی وجو د دارد اما متاسفانه فاقد مرکز بهداشتی است . ابیاری زمینهای کشاورزی از رود خانه مشترک شاخه شیر دل به وسیله موتور پمپ انجام میشود.

 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 6:53 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

سه‌قلعه، روستایی است از توابع بخش صابری شهرستان نیمروزدرمنطقه سیستان

این روستا در دهستان قائم آبادقرار دارد و بر اساس سرشماری سال1390 جمعیت آن 1553نفر بوده است

تاریخچه پیدایش سه قلعه

از آنجایی که در قدیم‌الایام رسم براین بود هر کشاورز یا دامداری در محل کشتزاری که داشت سکونت بر می گزید ، با بالا آمدن آب و جاری شدن سیل بر روی مزارع و زمین های کشاورزی زمینه جمع شدن در مکان فعلی روستای سه قلعه موجب پیدایش این روستا شد به نقل از بزرگان این روستا قدمت آن به 500 سال می رسد .زمانی که سیستان سرزمینی پر از آب ، مرکز غله ایران ایران بود دامداران و کشاورزانی که در اطراف و اکناف سیستان و شاید خارج از این سرزمین بودند به سیستان فعلی که سرزمینی حاصلخیز بود دور هم جمع شدند دامداران (طایفه عباس محمدحسین - دشتی)از کوچ نشینان ایل عرب خوزستانی کشاورزانی که در آن زمان ساکن بودند فامیل زراعتگری و گاودارانی(طایفه پودینه )که از منطقه صابری و پوزک (لورگ باغ) به این مکان عزیمت کرده بودند باعث شد تا روستای سه قلعه شکل بگیرد.

شخصیتهای برجسته متولداین روستا:

 • دکتر دادخدا خدایار (رئیس دانشگاه زاهدان)
 • دکتر عیسی ابراهیم زاده (رئیس دانشگاه آزاد زاهدان )
 • دکتر ابراهیم الهی نیا ( داندان پزشک)
 • مزار گلستانه (تاریخ نگار و باستان شناس)
 • برات دشتی (کارشناس فناوری اطلاعات)
 • حسین دشتی ( کارشناس روابط عمومی)
 • دکتر مجید قدردان (استاد دانشگاه)
 • اکبر دشتی ( دبیر ریاضی )
 • ایراهیم خدابنده ( معلم )
 • عباس عسکر زاده ( نیکوکار)
 • امین رضا پور(مهندس عمران)

مهندس حسین عسکرزاده(فوق لیسانس عمران ) احمد ابراهیم زاده(فوق لیسانس ژنتیک و اصلاح دام ) عباس ابراهیم زاده (فوق لیسانس نساجی)

شهدا

شهید رضا دشتی (اولین شهید روستا در عملیات کربلا 5 - شلمچه)

فامیل ها

خدابنده , رضاپور , زراعت گر , حدادی , دشتی , در محمدی , زوری , زرگری , پودینه , ابراهیم زاده , خدایار , خاک ریزی , اتحادی , صالحی فر , قدردان , عسکر زاده , آذرخش , پیرزاده , میر , راست بالا , رایگان , آسن , ذوقی مقدم , نوری , سالاری , زهیره , دلداری , کوچال , ابراهیمی , خلیلی , آزاد پنجکی , کیخا , دستار بندی


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 28 بهمن 1392برچسب:, :: 7:52 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

روستای میلَک، ۳۰.۹۸۹۲° شمالی ۶۱.۸۴۴۴° شرقی روستایی است از توابع شهرستان هیرمندبانامهای قدیمی:میل یک وزاهوت که در21کیلومتری این شهرستان و45کیلومتری مرکزمنطقه سیستان یعنی زابل قراردارد.این روستا هم‌مرز کشور افغانستان است. پل بزرگ ابریشم بر روی رودخانه هیرمند در مجاورت این روستا قرار دارداین پل (میلک) در مرزافغانستان از گذرگاه‌های مهم مرزی کشورایران است.میلک در دهستان جهان آبادقرار دارد و بر اساس آخرین سرشماری جمعیت آن (۴50 خانوار) 3000 نفر است.ارتفاع ازسطح دریا488مترومیانگین دمای سالانه30درجه سانتیگراداست. این روستادرسال 1340توسط میرزانورمحمدیارمحمدی بنیادگذاشته شده است.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 16 دی 1392برچسب:, :: 7:33 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

روستای میرخان در۲۳ کیلومتری شهرستان زابل و۱۵کیلومتری شهرستان نیمروز (ادیمی)واقع شده است .پایه ریزی این روستا به سال۱۳۳۵باز میگردد که توسط مرحوم حاج میرخان بزی وتعدادی از عمو زادگانشان بوده است .دراین روستا فامیلهای: آچاک - بزی - لگزایی و...زندگی میکنند.این روستا هم اکنون بالغ بر ۵۵خانوارجمعیت دارد وتعداد۲۵۶نفر در آن زندگی میکنند.شورای اسلامی این روستا برعهده "آقایان آچاک وبزی می باشد .روستاهای همجوار این روستا روستاهای پلگی بزی درغرب روستای دهباشی در شرق روستای محمد اباد گلزار درشمال وروستای بزی دشتی در جنوب می باشد .این روستا دارای امکانات همچون مسجد محل -نانوایی ـاستخر پرورش ماهی می باشد.


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 5 دی 1392برچسب:, :: 9:41 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

روستای سنچولی ازتوابع بخش جدید تیمورآباد و از توابع شهرستان نو بنیاد محمدآباد (هامون ) است که قدمتی 200 ساله دارد... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 26 آذر 1392برچسب:, :: 7:57 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

همانگونه که از نام این روستا پیداست ، خمک برگرفته از خم یا دالان بوده است که به مرور زمان خمک نام گرفته است... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 17 مهر 1392برچسب:, :: 9:4 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

جرک یکی از روستاهای بخش پشت آب شهرستان زابل میباشدو تقریبا یکی از بزرگ ترین و با امکانات ترین روستاهادرشهرزابل می باشد. جرک ازشمال با روستاهای راهدار و بزی و از جنوب باروستاهای کچیان وده کول واز شرق باروستاهای خوشدادرضا  ومیر عبدالله و از غرب با روستای ساختمان همجوار می باشد. مساحت تقریبی این روستا شامل روستا وزمینهای کشاورزی1200 هکتار می باشد. حدود 300خانوار باجمعیت بالغ بر 1200نفردراین روستا زندگی می کنند و وازجمله روستاهایی است که تمامی ساکنان آن شیعه مذهب می باشند واکثریت این روستارا فامیل دهمرده و گرگ تشکیل میدهند. و بزرگ این روستا یا به اصطلاح کدخدای این روستا جناب آقای ناصر دهمرده می باشد. اماکن روستا:

1-دبستان 2-راهنمایی پسرانه ی شبانه روزی و3-راهنمایی دخترانه 4-دبیرستان دخترانه 5-دبیرستان پسرانه ی  6-دبیرستان درحال ساخت شبانه روزی عشایری  7-مسجد 8-پاسگاه انتظامی 9-دفترمخابراتی  10-خانه ی بهداشت 11-دهیاری 12-شعبه ی کمیته ی امداد  13-جایگاه سوخت شامل گازوییل و نفت سفید 14-شرکت تعاونی 15-انبارکود شیمیایی بخشی 16- نانوایی 17-مکان درحال ساخت ورزشگاه 18-آسیاب 19-جوشکاری درب وپنجره  20-شرکت تعاونی دامداران وشورای حل اختلاف می باشد.

اکثریت این روستا به شغل کشاورزی ودامداری مشغول می باشند. مردم این روستا با لهجه ی زابلی صحبت می کنند. برای آمدن به این روستا از جاده ی شهرستان نیمروز(ادیمی) و طاغذی وازبالاخانه وهمچنین از جاده ی کول میتوان تردد نمود که ازاین جهت دربین روستاهای زابل بی نظیر می باشد


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 21 شهريور 1392برچسب:, :: 3:22 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content