یعقوب لیث زابلی
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

یعقوب ليث،دلاور مرد سيستاني يكي از پادشاهان ايراني و از دودمان صفاري بود .صفاريان از دودمان هاي ايراني بودند كه فرمانروايي بخش هايي از ايران را برعهده داشتند و پايتخت آن ها شهر زرنگ(زابل)بود.يعقوب ليث با عشق آتشين به تجديد مجدو عظمت ايران بزرگ پرداخت و با آرزوي احداي زبان فارسي و هويت ايراني و ستيز با حاكميت ستمگرانه بيگانه و عيادي آن در سيستان قيام خود را آغاز نمود.يعقوب ليث را مردي با خرد و استوار توصيف كرده اند. او كوشش كرد خلافت عباسي را سر نگون كند وو حتي تا نزديكي بغداد نيز پيشرفت ولي روزگار به او امان نداد و در ماه شوال 265هجري قمري به بيماران قولنج مبتلا و سرانجام در جندي شاپور رخ در نقاب خاك كشيد.

 y' aqoub Leith the brave hero of sistan was an lranian king of saffari by-nasty. saffari kings were from Iranian families who ruleb parts of lran anb their capital city was zarang. Y' aqoub Leith intenbeb to revive the past gandeur of lran as persian language  and identity and therefore rose against the tyrannical rule of occupiers and their henchmen in sistan. He was a wise and determined man.he tried to topple Abbasid rule and progressed as far as Baghdad but he went down with severe cramps in 265 AH and finally died in gondi shaapoor


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 20 اسفند 1393برچسب:, :: 8:15 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

1-   یعقوب لیث :

یعقوب لیث ، بنیان گذار حکومت صفاریان ، در زمره ی عیارانی بود که در سیستان گرد آمده بودند. وی در جوانی به درجه سرهنگی رسیده بود. یعقوب می گفت « من این پادشاهی و گنج و خواسته ، از سر عیاری و شیرمردی به دست آورده ام ، نه از میراث پدر»

2-   امیر حمزه بن عبدالله آذرک :

وی به سال 181 ه. ق یعنی سال یازدهم خلافت هارون الرشید خروج کرده و برسیستان و کرمان و خراسان مسلط شد .او که دهقانی سیستانی و مدعی رساندن نسب به پادشاهان کیان بوده از تاریخ 181ه. ق تا 213 ه. ق که سال فوت اوست از کابل تا فارس و از خراسان تا دریای عمان را تحت امر داشت و تا حمزه زنده بود ، دیناری از این نقاط خراج و مالیات به بغداد نمی رفت و خود او نیز به این عنوان از مردم هیچ نمی گرفت .

3-   ابوالعریان :

وی یکی از پهلوانان معروف سیستان در سال 200 ه. ق بوده که در عهد حمزه در سیستان قد علم کرده و ابوالعریان لقب داشته ، از سرهنگان و سوغوغاهای سیستان به شمار می رفته است ، به قول تاریخ سیستان گروهی غوغا با او بودند ، او عامل خلیفه اشعث بن محمد را شکست داد.

4-   احمد قولی :

یکی دیگر از عیاران این سرزمین است که ، مردم سیستان اطراف او جمع شدند ، همچنین صالح بن نصر و یعقوب لیث و دیگر عیاران سیستان وی را یاری کردند .

5-   سرماتک :

یکی از عیاران مشهور و از یاران یعقوب بود ، معنی تحت الفظی سرماتک ، سرشکن است، این شخص از بزرگان و فرماندهان عیاران بوده ، زیرا در حوادث بعد با یعقوب و عیاران دیگر کارهای مهمی انجام داده و قیامهای عظیمی برپا می کند .

6-   محمد بن هرمز:

وی از عیاران معروف سیستان در سال 300 ه. ق بوده که به مولی سندلی شهرت داشته است . محمد بن هرمز در رأس عیاران سیستان قرار گرفت و توانست یکی از کودکان آل صفار به نام ابوحفض عمرو بن یعقوب بن محمد بن عمرو لیث را روی کار آورد ، در این حادثه عیاران کار بلزرگی انجام دادند .

7-   زنگالود :

از مشاهیر عیاران سیستان است که در حدود 301 ه.ق با عیاران دیگر که همواره منشأ هیاهو و نهضت و جنبش بودند و کانون آزادیخواهی را گرم داشتند، کشته شد .

8-   احمدیا :

  یکی از سرداران عیاران بوده که در سال 301 ه. ق در فتنه ی سلیح نام اوقی که به سیستان لشکر کشیده بود ، با عیارانش قیام کرد  و او را کشت .

9-   سرهنگان و سوغاغا ها که به سال 306 ه. ق با عیاران دیگر به جنگ کثیر بن احمد ، حکمران سیستان رفت و او را کشت .

10- امیر بو جعفر :

در محرم سال 311ه. ق امیر بوجعفر به سالاری عیاران و رهبری سیستان رسید و در جنگ با عزیز بن عبدالله پیروز شد .


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 29 خرداد 1392برچسب:, :: 5:44 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content