توحید-81
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394برچسب:, :: 1:42 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

بارالها...
از كوی تو بیرون نرود پای خیالم
نكند فرق به حالم
چه برانی،چه بخوانی...
چه به اوجم برسانی....
چه به خاكم بكشانی...
نه من آنم كه برنجم....
نه تو آنی كه برانی....
نه من آنم كه ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی كه گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد...
نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
كس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز كن در كه جز این خانه مرا نیست پناهی


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 29 تير 1394برچسب:, :: 9:54 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 10 خرداد 1394برچسب:, :: 10:11 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393برچسب:, :: 9:49 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیهم کرد و همه به من خندیدند...

معلم خودش هم نفهمید من "خدایی" رو کشیده بودم که خودش میگفت:دیدنی نیست


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 دی 1393برچسب:, :: 8:30 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 10 دی 1393برچسب:, :: 8:21 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

دلم کمی خدا میخواهد...

کمی سکوت...

کمی آخرت...

دلم دل بریدن میخواهد...

کمی اشک...

کمی بهت...

کمی آغوش آسمانی...

دلم یک کوچه می خواهد

بی بن بست!!

ویک خدا!!

تا کمی با هم قدم بزنیم...

فقط همین!!


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 6:2 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, :: 11:6 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, :: 8:27 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

 خدا تنها روزنۀ امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود

 تنها کسی است که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد

 با پای شکسته هم میتوان سراغش رفت

 تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر میخرد

 تنها کسی است که وقتی همه رفتند، می ماند

 وقتی همه پشت کردند،آغوش می گشاید

 وقتی همه تنهایت گذاشتند ، محرمت میشود

 و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام میگیرد، نه با تنبیه


ارسال شده در تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393برچسب:, :: 7:10 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO


ارسال شده در تاریخ : جمعه 20 تير 1393برچسب:, :: 6:28 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, :: 11:1 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, :: 9:54 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 9 تير 1393برچسب:, :: 10:2 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:, :: 5:50 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 1 خرداد 1393برچسب:, :: 2:22 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

زندگی باورمیخواهد....آن هم ازجنس امید....

که اگر سختی راه به تو سیلی زد...

یک امید قلبی به تو میگوید:

خدا هست هنوز


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:44 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 7:1 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO


ارسال شده در تاریخ : جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:21 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 4:35 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

مرا بندگانى است كه دوستم دارند و من دوستشان دارم ،

مشتاق منند و من مشتاق آنانم، به ياد منند و من به ياد آنانم ...

كمترين چيزى كه به ايشان مى دهم سه چيز است :

اوّل : پرتوى از نور خود را در دلهايشان مى افكنم كه بدان

سبب از من خبردار مى شوند چنان كه من از آنان خبر دارم .

دوّم : اگر آسمانها و زمينها و هر آنچه در آسمانها و

زمينهاست در ترازوهاى آنها باشد در برابر ارزش آنها كم مى بينم .

سوّم : به آنان روى مى آورم و كسى كه من به او روى آورم

آيا فكر مى كنى كسى مى داند كه چه مى خواهم به او بدهم ؟!


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 7:30 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO


ارسال شده در تاریخ : جمعه 23 اسفند 1392برچسب:, :: 2:28 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : شنبه 10 اسفند 1392برچسب:, :: 6:30 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

آموختم که خداعشق است

وعشق تنهاخداست.

آموختم که وقتی ناامید میشوم،خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد

تادوباره به رحمتش امیدوارشوم.

آموختم اگرتاکنون به آنچه خواسته ام نرسیده ام،

خداحتماًبرایم بهترینش رادر نظرگرفته.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 28 بهمن 1392برچسب:, :: 8:1 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 16 دی 1392برچسب:, :: 7:44 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content