غارت مطالب
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

چه زحماتی برای نوشتن وگردآوری مطالب طی چندساله برای این وبلاگ کشیده شد وچه راحت کانالهایی همچون: ...بدون ذکرمنبع ،مطالب رابه نام خودشان تمام می کنند.

کپی بکن برادرامامنبع روهم ذکرکن.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 2 مرداد 1396برچسب:, :: 11:7 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

قرنها زمان ازدوران باشکوه صفاری می گذرد...

وباافول صفاری، آغازویرانی...

وسیستانم هنوز همان ویرانه سالهای قدیم است...

گویی زمان مرده است وما مردگانی متحرک...

دولتها اما باخنده وشادی یکی پس ازدیگری می آیند ومی روند...

 

.

.

.

اسفند90سرآغاز دلنوشته هایم دراین وبلاگ بود...

 

{سیستان برای سومین بار}

امروزاما5سال ازآن زمان می گذرد...

بدون هیچ امیدی برای سیستان


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 17 اسفند 1394برچسب:, :: 11:33 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

ســــــــاده نگـــــــــذر...

به یــــــــاد داشتــــه باش..

"ایــــــــن" دلـــــنوشته ها را....

 یـــک " دل " نوشـــته است....!


ارسال شده در تاریخ : جمعه 26 تير 1394برچسب:, :: 1:15 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

من یک زابلی ام، سرزمين بادها ، خاستگاه اسطوره‌ها ،سرزمين يادها و هويت‌ها، سرزمين خاطره‌انگيز شاهنامه فردوسي با جمع رستم و سهراب وپهلوانان.يعقوب ليث صفار و رويگر زادگان  وعیاران عاشق وطن؛ از زابل و شهر سوخته‌اش هستم كه بخشي از هويت علمي و پزشكي ايران را از 5200 سال پيش در دل خود حفظ كرده است. زابلي، مردي ايراني است كه دوست دارد همه به اعتقادات و باورهايش احترام بگذارند. جوانان و پيران سیستان افتخارشان اين است كه از نوادگان رستم و پور دستان هستند. با خود مي‌انديشم شهري با شناسنامه چندين هزار ساله كه خاستگاه داستان‌هاي اساطيري شاهنامه است؛ چرا اکنون نمي‌تواند فرزندان خود را در كنار خود نگه دارد؟

شماپاسخ بدهید...


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 مرداد 1393برچسب:, :: 10:31 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:, :: 10:52 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

همشهری من
دوست مــــــــــجازی من
ازهرطایفه ای که هستی
آبيل،اربابي ، ارجوني،اله دو ، اوکاتي،  باراني، بامري ،بختياري، برخوردار ،بزي ،بندانی، پودينه، پهلوان ،تيلر،  جديدالاسلام، جر، جمشيدي، جنگي، جهان تيغ، چاري،چشک، حيدري،  خارکوهي، خدري، خمر ،خواجه علی،دلارامي، دهمرده، راشکي، رامرودي ،راهداري، رخشاني، رئيسی، ساراني ،سالاري، سرابندي، سرحدي، سرگزي، سرگلزايي، سموری، سنجراني ،سنچولي ،سندگل، سياه سر، شهرکي ،شهرياري، شيبک، شيخ ، صيادی، عارفي، فراهي، قزاق، قهقايي ،کلبعلي ،کمالي، کول ،کوهکن، کياني، کيخا،گرگ، گلوي، گنجعلي، لکزايي،  مختاري،  مير ،ميرشکار، نورا ،نوري، هراتي و...
 
ازاسفند90 است برایت مینویسم و تو میخوانی
 
وگاهی تو نظراتت رامینویسی و من میخوانم
 
حواست به من باشد دوست مـجازی من
 
بین ما هیچ فاصله ای نیست
 
این روزها درد دلهایمان را به زبان نمی آوریم
تایپ میکنیم
 
مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود
چه کسی به تهرانی های بی احساس خبرمی داد
که آی آدمهاکه درکنارساحل نشسته شادوخندانید
سیستان داردمی سپاردجان
 
نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی
 
بعضی وقت ها
 
میخوانی/فکر میکنی/گاهی هم گریه میکنی/یا میخندی
 
میدانم
 
قدر تمام لبخندهایت تنها هستی
 
اگر همدمی بود که مجازی نمیشدی
 
دوست مــــــــــجازی من
 
گاهی آنقدر به تو نزدیک می شوم که دستم به مانیتور که می خورد
 
فراموش میکنم خودم را
 
آنقدر که با تو راحت هستم با خودم نیستم
 
نمیدانم....
 
شاید این معجزه ی مـــــجازی بودنت باشد
 
دوست مجازی من
 
بودنت را قدر میدانم و دوستت دارم
 
امضاء:مدیروبلاگ:مجتبی سیستانی

ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:, :: 8:50 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 مهر 1392برچسب:, :: 9:18 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 25 تير 1392برچسب:, :: 9:26 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

20اسفندروزتولد وبلاگ سیستان برای سومین بار...

 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 20 اسفند 1391برچسب:, :: 9:13 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

سهراب هستم.فرزنددیاررستم،خوشحالم که می توانم ازدریچه وبلاگ سیستان برای سومین بار...باهمشهریانم سخن بگویم

 


ارسال شده در تاریخ : جمعه 7 مهر 1391برچسب:, :: 8:48 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

سلام برمخاطبان عزیزوبلاگ سیستان برای سومین بار...

من ارسطو،یکی ازهمشهریان سیستانی شماهمراهان گرامی هستم.بنابه الزامی که درخودم به مصداق شعرزیردیدم،ازامروز به عنوان یکی ازنویسندگان این وبلاگ،آقامجتبی رایاری خواهم داد.امیدوارم ازمطالبی که البته پس ازویرایش وتاییدمدیرمحترم وبلاگ منتشرمی گرددکمال بهره مندی راببرید.

سیستان کهن درخطرافتاده خبرشو          هان ای پسرم؛خانه نگهدار پدرشو


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 1 تير 1391برچسب:, :: 1:30 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

باسلام.برخی دوستان بازدیدکننده ازوبلاگ،پیشنهاد ورود مطالب متنوع خارج ازحوزه سیستان را می دهند ،که با احترام به همه نظرات،بایدعنوان کنم این وبلاگ همچنانکه از نامش پیداست تنها دربحث سیستان ومقوله های مربوط به آن تک نگاری خواهدکرد.متشکرم


ارسال شده در تاریخ : شنبه 5 فروردين 1391برچسب:, :: 9:31 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

من سکوتی هستم که قبل ازهر فریادی لازم است.

چرا زابل پایتخت ایران باستان؟

چنانکه تاریخ ایران نشان می دهد،قبل ازاسلام وبعدازآن،هرچندوقت،یکی ازنقاط این سرزمین،مرکزحکمرانی می شد.که براین اساس؛ایران زیبا،تعداد هیجده پایتخت تغییرداده است.درهرعصرودوره ای بنابرقدرت اقوام ونژادها،پایتخت ازشهری به شهردیگردست به دست گردیده است. اصفهان،تهران،شیراز،نیشابور،همدان،دامغان و...

سرزمین سیستان این افتخارراداشته که دوبارپایتخت ایران باشد،مرتبه اول درزمان حکومت  شاهان کیانی که هزارسال طول کشید وزابل پایتخت ایران باستان بود،ومرتبه دوم درقرن سوم  وچهارم هجری(به مدت یکصدوچهل سال) درزرنج توسط شاهان صفاری  که فرامین حکومتی ازاین شهربه اقصی نقاط ایران وجها ن صادرگردید.وروزی فراخواهدرسیدکه  همه نگاه هابه سیستان است وسیستان برای سومین بارپایتخت ایران زمین خواهدشد...


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 22 اسفند 1398برچسب:, :: 6:17 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

چراسیستان برای سومین بار؟

هرگاه ایران عزیزازبی عدالتی وظلمت وتهاجم اجانب موردتهدیدباشدمردمی ازشرق به پاخواسته ،ایران بان شده ورهایی بخش خواهندبود.

مرتبه اول،رستم وخاندانش درمنطقه سیستان،ایران راازشرتورانیان ستمگر،نجات دادندواسطوره شدند.

مرتبه دوم،یعقوب لیث صفاری وخاندانش درمنطقه سیستان،باتشکیل اولین حکومت ملی ایران پس ازاستیلای کامل اعراب برکشورمان  ،ایران راتاحدودی ازشراعراب ستمگرنجات دادواگربیماری یعقوب ونیرنگ دربارعباسی نبود،اکنون تاریخ جوردیگری نوشته شده بود.

 

مرتبه سوم،ظهورسوشیانت درکوه خواجه(اوشیدا)سیستان درکناردریاچه هامون(کانسه اویا)در میانگاه(وسط)جهان(نصف النهارنیمروز)به عنوان منجی بشریت درکنارمنجی دین اسلام امام مهدی ومنجی دین مسیح ویهود،عیسی نبی است که این بزرگواران درکنارهم؛ تمامی بشریت را ازشرستمگران جهانی نجات خواهندداد.


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 اسفند 1398برچسب:, :: 4:0 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

 پاسخ:مای به معنای من،نامی زیبا و موردتوجه بسیاری ازافرادحقیقی وحقوقی درانتخاب واژگان است. مانند:مای کامپیوتر،مای کارت ،مای بلاگ و... وسیستان هم نام سرزمینی است که نویسنده به آن تعلق دارد.پس (سیستان من) همواره زیبامی ماند.


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 اسفند 1386برچسب:, :: 2:25 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

تحمل بارسنگین کلام اول دراولین متن تقدیمی به خوانندگان گرامی،سخت ترازآنست که بتوان گفت.علیرغم اینکه خودراحقیرترازآن می دانم که به عنوان زبان جامعه سیستان ،گفتمانی باجهانیان ازدریچه این پدیده زیبا(اینترنت)داشته باشم،لاکن تن به قضاداده ومی نویسم چون هستم.

امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید.

اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم.

امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.

 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 2:16 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content